DISC ve Kültürel Entegrasyon

Hızlı ve Etkili Kişilik Envanteri İnsanları anlamak, işe alırken, yönetirken ve ekip oluştururken çok önemli bir beceridir. İnsan kişiliğinin, davranışları nasıl etkilediğine dair kapsamlı ve objektif bir görüşe sahip olmak çalışma ortamında büyük bir avantajdır. DISC ve Kültürel Entegrasyon günümüzde mevcut olan en popüler kişilik envanteri tekniklerinden biridir ve kullanımı basittir.

Bununla beraber size işinizin gerektirdiği kadar ayrıntılı, güçlü ve kullanılabilir bilgiler sunar. DISC Nedir? DISC ne anlama geliyor? Dört temel kişilik faktörünü ölçen basit bir ankete verilen cevaplardan bir DISC profili oluşturulur.

İngilizce Dominance, Influence, Steadiness ve Compliance kelimelerinin ilk harfleri DISC’e adını verir. Bu dört DISC faktörünü ve bunların kombinasyonlarını anlamak, o kişilik tipine dair size gerçek ve oldukça değerli bilgiler sağlayacaktır.

DiSCPROFiL ÖZELLİKLERİ

• Bulut tabanlı olması adayların çevrimiçi DISC anketini yapabilmeleri ve raporların hemen web üzerinden alınabilmesi anlamına gelir.

• Anketler otomatik olarak ölçümlenir ve değerlendirilir, böylece sorular tamamlanır tamamlanmaz bir rapor görülebilir.

• DISC, işe alım ve ekip oluşturma süreçlerinde tutarlı ve güvenilir bir kriter olarak kullanılabilir.

• Piyasada pek çok kişilik envanteri uygulamaları var ancak DISC sisteminin avantajları, kullanımının hızlı, yönetiminin kolay, güçlü ve güvenilir sonuçlar üretmesidir.

Şirket Kültürü Hakkında Başarılı bir işe alım sürecini kültürel entegrasyon aşaması izler. Bu, yeni işe başlayan çalışanın yeni bir organizasyona ve bu organizasyonun özel kültürüne adapte olduğu süreci açıklar. Bu önemli adımın İnsan Kaynakları profesyonelleri arasında önemi giderek artmaktadır.

Kültürel Entegrasyon Bir örgütün “kültürü” nedir?

Temel olarak, sıkı sıkıya bağlı herhangi bir ekip, zaman içinde, birlikte çalışma şeklini tanımlayan bir dizi gelenek ve yazılı olmayan kurallar geliştirecektir. Yeni işe alınan bir üye için en stresli zamanlardan biri, bu kültürel faktörler kümesine uymayı ve onların içinde çalışmaya adapte olmayı içerir. Kurum kültürü, ahlaki normlar, bölgesel gelenekler, sektörel iş yapma şekilleri vb. gibi bir çok faktörden etkilenir. Bununla beraber çalışanların davranışlar özellikleri de kurum kültüründe oldukça geniş bir alanı kaplamaktadır. Çalışanların bireysel davranış stilleri ile kurumun tarzı birbirleriyle etkileşim içerisindedir. Örneğin, çok resmi, katı bir şekilde yapılandırılmış bir çalışma ortamı bir “Yüksek-C” organizasyonu olarak nitelendirilebilirken, kişisel inisiyatif ve iç rekabete önem veren bir işyeri daha “Yüksek-D” organizasyonu olarak tanımlanabilir. İnsan kaynakları uzmanlarının önem verdiği alanlar içinde “Disc ve

Kültürel Entegrasyon” öne çıkmaktadır

Yeni Çalışanı Entegre Etmek Yeni işe başlayan çalışanın davranış tarzını organizasyonun tarzıyla karşılaştırarak, yeni ortamına uyum sağlamada güçlük çekeceği alanları ve uygun oldukları alanları belirleyebiliriz. Bu bireyleri ellerinden geldiğince kurum kültürüne uyum sağlamaya çalışırken kendi başlarına bırakmak yerine, bu bilgiyi, bu bireyi yeni organizasyona uyum sağlamada rehber olarak kullanabiliriz.

Bu süreci başarılı bir şekilde yürütmek çok fazla beceri, deneyim ve sabır gerektirir, belki de bu nedenle DISC’in bu uygulamasının diğer kullanımlara kıyasla daha az kullanılmasının nedenidir. İşe uygun olabilecek birçok kişi ilk birkaç ay içinde işi bırakabilmektedir, bu durum kültürel entegrasyon aşamasına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Bir önceki yazımız olan Değerlendirme Merkezi Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

212 Derece Koçluk Akademisi 2023