Yönetici Koçluğu

YÖNETİCİ KOÇLUĞU PROGRAMI

Yönetici Koçluğu yaklaşımımızda; gizlilik, kişinin eşsizliği, karşılıklı saygı, sorumluluk, işbirliği ve pozitif değişim ilkeleri önemli yer tutmaktadır.
Koçluk modelimiz kurumunuzun stratejileri ve departman hedefleri göz önünde bulundurularak aşağıdaki adımlarla ilerleyecektir;
 • Anlamlı hedefler oluşturma
 • Mevcut durumun gerçekçi analizi
 • İdeale ulaşmak için seçenekleri çoğaltma
 • Engelleri fark etme ve tanıma
 • Eylem planlama ve sorumluluk alma
Koçluk ilişkisi, farkındalık yaratarak öğrenme sürecinin başlamasını sağlar. Takip eden süreçlerde yöneticinin performansı üzerine çalışılarak sonuçlar değerlendirilir. Yeni anlayışla birlikte istenilen hedefi gerçekleştirmek için değişim süreci başlar.

Yönetici Koçluğu Çoklu Faydaları

Artan Performans ve Verimlilik: Koçluk; bireylerin ve ekiplerin kullanılmayan potansiyelini ortaya çıkartarak, performansın ve verimliliğin artmasını sağlar. Koçlukla birlikte beceri ve kaynakların daha iyi kullanılması hedeflenir, görevlerin daha etkin icra edilmesini ve çözüm odaklı bakılmasını sağlar. Koçluk sorumluluk alma temelinde ilerleyeceğinden değişim gerektiren durumlarda yöneticinin esnekliğini artıracaktır.
Sürdürülebilir Gelişim: Yılda bir iki defa düzenlenen eğitimlerin aksine; artan ve akılda kalan kişisel öğrenme ile yönetme şeklinin sürekli gelişimidir.
Değişime Uyum ve Esneklik: Piyasalarda artan rekabet, ekonomik belirsizlik ve istikrarsızlık durumlarında esnek ve değişime uyumlu olmasını sağlar.
Motivasyon Kaynakları: Koçluk; yöneticilerin stratejik hedeflerinin daha farkında olmalarını ve hedeflerine ulaşmak adına seçeneklerini çoğaltmalarını sağlar. Kişi; kendi beceri, yetenek ve potansiyelinin ışığında öz motivasyonunu keşfederek olaylara bakar.
Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu Süreci

Başlangıç ve Tanışma Aşaması

Koç – Danışan Eşleştirmesi: Sponsor tarafından koç-danışan eşleştirmesinin yapılması ile koçluk çalışmaları öncesinde bir toplantı yapılarak danışanın koç hakkında, koçun da danışanı hakkında bilgi edinmesi için fırsat yaratılır. Toplantı gündemi aşağıdaki haliyle detaylandırılmıştır;
 • Birey ve kurum açısından koçun uyumluluğu ve tarzı
 • Koçun özgeçmişi
 • Koçun yaklaşımı, değerleri ve çalışma şekli
 • Güven ilişkisinin kurulması
 • Danışanın işe yönelik istek ve ihtiyaçlarının anlaşılması
 • Koç ve danışanın başarılı olacağı bir anlaşmanın yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi
 • Koçluk ilişkisinin yöntem ve araçlarının konuşulması. Danışanı desteklemek amaçlı koçluk müdahalelerinin danışana açıklanması

İçgörü ve İlerleme Seansları

 • Danışanın gelişim alanları, güçlü yönleri, kendini ifade ediş biçiminin ve deneyimlerinin açığa çıkarılması
 • Kilit hedeflerin, odak konularının ve alanlarının belirlenmesi
 • Koçluk sürecinde başarının nasıl ölçüleceğini netleştirmek
 • Koçluk çalışması sonuçlarının nasıl gözden geçirileceğine yönelik süreç üzerinde anlaşma
 • Kurumun gereksinimi olan raporlama gerekliliklerinin sürece dahil edilmesi
 • İlgili raporlamanın nasıl sağlanacağı ve sunulacağı üzerinde anlaşma
 • Hangi kurum araçları ve belgeleriyle çalışılacağının netleştirilmesi
 • Birebir koçluk seanslarının programlanması
 • Telefon ile yapılacak koçluğun programlanması
 • İhtiyaç anında ulaşılabilirlik
 • Seans sürelerinin ve şeklinin belirlenmesi (yüz yüze, telefon, video konferans)

Gözden Geçirme ve Geribildirim Toplantıları

 • İlişki ve süreç hakkında değerlendirme
 • Program hedefleri hakkında değerlendirme
 • Yeni hedefler ve hedeflerin sürdürülmesi hakkında değerlendirme

İlerlemenin Raporlanması

Yönetici Koçluğu İlerleme

Yönetici Koçluğu İlerleme

 • Üst yönetim ve sponsora ilerlemenin nasıl iletilmesi isteniyor?
 • Ne tür bir raporlama ihtiyacı var?
 • Danışan nasıl desteklenir?
212 Derece Koçluk Akademi’si olarak raporlamanın danışan tarafından yapılmasını önermekteyiz. Kurumunuzun bunu kabul etmesi halinde bizler de bu sürece tam olarak destek veriyor olacağız. Raporlamanın danışan tarafından yapılması, kişinin daha fazla sorumluluk alarak kuruma ve sürece olan aidiyet duygusunu arttırır. Koçluk ilişkisi tarafından bakıldığında ise bu süreç hem kişinin hem de kurumun sağlıklı bir şekilde koçluk ilişkisi içerisinde kalmasını sağlamaktadır.

Çalışmanın Tamamlanması

İlgili çalışma, yönetici koçluğun belirli bir noktada sona ermesi veya yenileme süreci için bir süre boyunca sözleşmeye bağlanması ile tamamlanır. Bilgi ve deneyimlerimiz doğrultusunda; bir yöneticinin koçluk gelişim programının 8-12 seans üzerinden tamamlanması faydalı olmaktadır.

Yönetici Koçluğu Programında DİSC Envanteri

Bu modeli ekip oluşturmak ve işe alım yapmak, performansı iyileştirmek, çatışmayı çözmek ve çok daha fazlasına yardımcı olmak için kullanabilirsiniz.

Araç, tercihlerine iki ölçekte (1.İnsanlara Karşı Görev -2.Hızlı ve Orta Tempolu) bakarak insanların davranışlarını dört türe göre (Hakim Olmak, Etki, Kararlılık ve Vicdanlı-Sadık) sınıflandırır.

DISC değerlendirmesi size şu konularda rehberlik eder.

 • DiSC davranış tarzınız ve tercihleriniz.
 • İletişim tarzınız.
 • Temel ve sergilenen stilleriniz arasındaki gerilim.
 • Sizi ne motive eder.
 • Karar verme tarzınız.
 • Mevcut rolünüzde gösterebileceğiniz davranış.
 • Nasıl yönetilmeyi tercih ediyorsunuz
 • Satış rolünde davranış modeliniz

Yönetici Koçluğu programlarımız için info@212derece.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Kurumsal referanslarımızı ve çalışmalarımızı incelemek için tıklayın.

KATILIMCI

212 Derece Koçluk Akademisi 2023