Topluluğun Amacı 

Topluluk; 212 Derece Koçluk Akademisi Profesyonel Koçluk Eğitim Programını ve ACTP programını tamamlayan  Mezunlarını bir araya getirmek, Akademinin ve Mezunlarının eğitim seviyesini ve kalitesini yükseltmek için her konuda katkı sağlamak, Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri ve global bakış açısı ile Koçluk kurumunu güncel, yeniliklere açık, dünya ile entegre kılmak, 212 Derece Koçluk Akademisi çatısı altında Koçluk Kültürü oluşturmak, sosyal sorumluluk projeleri oluşturmak, uygulamak, üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışma sağlamak,  üzere kurulmuştur.

 

Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Toplulukça Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Amacın gerçekleştirilmesi için Toplulukça Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Koçlukta İnovasyon Projeleri oluşturmak ve dünyadaki gelişmeleri ve iş modellerini takip etmek, üyeleri ile paylaşmak

3-Kurs, seminer, konferans, webinar, atölye ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

4-Belirlenen alanlarla Sosyal Sorumluluk Projeleri geliştirmek, uygulamak.

5-Koçluk Kültürü oluşturmak, bu alanda her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerini üstlenmek

6-Gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ve Sosyal Medya aracılığı ile üyelerine ve talep edenlere yönelik çalışma ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek,

7-Sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Topluluğun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

 

Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu

Özlem Sezer ACC Yönetim Kurulu Başkanı

Oktay Uysal ACC Yönetim Kurulu Üyesi

Rutil Aydın ACC Yönetim Kurulu Üyesi

Gözde Şahin ACC Yönetim Kurulu Üyesi

Merve Samsunlu Yönetim Kurulu Üyesi

Mezunlar Derneği Çalışma Komisyonları

Yönetim Kurulu;

Mezunlardan seçilen Bir Başkan ve Üç Asil Üyeden oluşmaktadır.

Komisyonlar;

1-Koçlukta İnovasyon Komisyonu

2- Gelişim Komisyonu

3- Organizasyon ve (+1 Derece Koçluk Ödülleri) Komisyonu

5- Sosyal Sorumluluk Proje Komisyonu

6- İklim ve Çevre Komisyonu

olmak üzere 6 farklı komisyondan ve her bir komisyon mezunlardan seçilen en az 4 üyeden oluşmaktadır. Her bir Genel Kurul üyesi, en az bir en çok iki komisyonda başkanlık ya da eş başkanlık yapar. Gerekli gördüğü takdirde sorumlu olduğu Komisyonlar için seçilen üyeleri değiştirebilir.

Komisyon Üyelerinin kendi aralarında yapacakları toplantılarda Yönetim Kuruluna bilgi vermeleri gereklidir. Komisyonlar; konuları ile bağlantılı olarak tüm faaliyetlerinde, yıllık plan sunarak, Genel Kurulca onaylanan plan ve Yönetim Kurulun bilgisi dahilinde hareket ederler.

ICF standartlarına bağlı kalınarak; ülkemizde ve dünyada Koçluk alanında yapılan uygulamaları, değişimleri, yenilikleri takip ederek paylaşmak ve Koçluk alanında geliştirilebilecek yeni modellemeleri, araçları yenilikçi ve yaratıcı bir bakış açısıyla oluşturmak, geliştirmek, bunları Mezunlarımızın profesyonel yaşamlarında kullanabilecekleri hale getirmek ve sunmak.

Mezunlarımızın “Sürekli Gelişim” ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak üzere, farklı konularda Atölye çalışmaları, konu anlatımları, paneller vb. ve mezunlarımızı destekleyici oturumlar, paylaşımlar düzenlemek. Mezunlarımız arasında bilgi ve tecrübe paylaşımları yapmak, geliştirilmesi ve araştırılması talep edilen konulara öncülük etmek, uygulamak, ihtiyaç halinde bu konularla ilgili kanaat Önderlerini davet etmek.

Mezunlarımız arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, kurulan bağları pekiştirmek üzere mezunların bir araya gelmesi için toplantılar, seminerler, gezi vb.  sosyal paylaşım alanları oluşturmak ve yapılacak etkinlikleri planlamak, organizasyona öncülük etmek.

Geliştirmiş olduğumuz tüm deneyimlerimizle “Topluma Katkı Sağlamak” misyonumuz ve motivasyonumuz doğrultusunda, ihtiyaç duyulabilecek alanları tespit etmek, gerekli iletişimleri kurmak, çerçevelerini belirlemek ve uygumak. Misyonu tüm Mezunlarımıza yaymak, 212 Derece Koçluk Akademisi Mezunlarımızın ortaya konulan aktivitelere katılımını sağlamak.

Küresel iklim değişiklikleri, kuraklıkla mücadele, su kaynaklarının verimli kullanılması konularında 212 Derece Koçluk Akademisi’nin misyonlarından birini yürütmek, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak, mezunlarımızın bu konuda bilgilendirilmesini sağlamak, projeler üretmek, hali hazırda mevcut projeleri devam ettirmek. Konu ile ilgili toplantılar, seminerler, paneller düzenlemek, gelişmelerden mezunlarımızı haberdar etmek, Türkiye’de ve dünyada var olan etkinliklerle ilgili bilgi akışı sağlamak.

212 Derece Koçluk Akademisi 2023