NLP İle Koçluk Eğitimi

Sinir Dili Programı NLP, insanın mükemmelliği üzerine yapılan bir çalışmadır. İnsanların kendi deneyimlerini nasıl anlamlandırdıklarını ve başkalarıyla nasıl iletişime geçtiklerini ulaşılabilir bir bilgi haline getirir.

Her şey 1970’lerin ilk yıllarında dilbilimci John Grinder ile matematikçi, psikoterapist ve bilgisayar uzmanı olan Richard Bandler’in alanlarında çok başarılı olan üç psikoterapistin insan davranışında önemli değişimler yaratabilen yöntemlerini analiz etmeleri ve modellemeleriyle başlamıştır. Tüm zamanların en büyük hipnoterapistlerinden biri olarak görülen Dr. Milton H. Ericson, ilişkilerle ilgili sorunlara gözle görünür kesin çözümler getirebilen başarılı aile terapisti Virginia Satir ve Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls Nlp kurucuları Grinder ve Bandler’i yaptıkları çalışmalarda oldukça etkilemişlerdir.  Grinder ve Bandler farklı alanlarda başarılı olmuş insanların ulaştıkları mükemmel sonuçları nasıl elde ettiklerini ve bu başarılara yol açan düşünce ve davranış süreçlerinin başka insanlarca nasıl modelleneceği sorularını sormuşlardır.

NLP araştırmaları sonucunda elde edilen bilgi, teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Nlp’nin kullanıldığı diğer alanlar eğitim, aile içi iletişim, sağlık, iş dünyası, terapi, spor ve bireysel danışmanlıktır.

Nlp’nin Konuları:

 • Farklı alanlarda çok başarılı olmuş üstün özelliklere sahip bireylerin ve kurumların bu sonuçları nasıl elde ettiklerini inceler.
 • Biz düşünürken zihnimizde neler olduğu ve bunun bizim ve başkalarının davranışları üzerindeki etkileri.
 • Duygu ve düşüncelerimizi, bizi daha iyi duruma getirecek şekilde kullanmanın yollarını gösterir ve iç-dış iletişimimizin nasıl olması gerektiğini anlatır.
 • Kişisel tecrübelerimizi nasıl oluşturduğumuzu, değerlerimiz ve inançlarımız hakkındaki düşüncelerimizi, iç dünyamızı nasıl şekillendirdiğimizi ve ona nasıl bir anlam yüklediğimizi ele alır.

N,L ve P’nin Açılımı:

Neuro: Beynimiz ve tüm duyu organlarımızı kullanarak dünyayı nasıl algıladığımızla, neler hissederek yaşadığımızla ilgilenir.  İnsanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yöneltildiği beyin ve sinir sistemini vurgular.

Linguistic:  Yaşam deneyimlerinin dil aracılığıyla kodlanması ve dilin deneyim edinerek değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır.

Programming:  Arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlar üzerinde bilinçli veya bilinçdışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır.

Program Lideri: Hande Tulunay PCC, TMC

Eğitim Süresi ve Yoğunluğu: Program Online ve canlı olarak zoom platformunda gerçekleştirilecektir. Toplam Eğitim Süresi 15 Saattir. Eğitim Takvimi İnceleyiniz.

Katılım Koşulları ve Gereksinimler: 60 Saat Temel Koçluk Eğitimini tamamlamış olmak.

Sertifikasyon ve Akreditasyon: ICF Part Of Level 2 / RLaC Sertifikası

Ücret ve Ödeme Seçenekleri: 6.800 TL + K.D.V. Peşin

 • Duygularınızı kontrol etmeyi ve yönlendirmeyi öğretir,
 • Beyninizi etkin biçimde kullanmanızın yollarını açar,
 • Kendinizi ve başkalarını anlamanıza yardımcı olur,
 • Davranışların altındaki gerçek nedenleri ortaya çıkarır,
 • Öğrenmeyi kolaylaştırır,
 • İstenmeyen ve kısıtlayıcı davranışları değiştirmeye katkıda bulunur,
 • İstediklerinize en etkili yoldan ulaşmanızı hedefler,
 • Sağlıklı karar verme becerileri geliştirir,
 • Beden – zihin uyumu sağlayarak yaşam kalitesinizi yükseltir,
 • Etkin iletişim ve liderlik becerileri kazandırır,
 • NLP Nedir?
 • NLP Ne İşe Yarar? Kullanım Alanları
 • Dil ve NLP
 • NLP’nin Ön Varsayımları
 • İnançlar ve Değerler
 • 4 Temel Zihin Durumu
 • Düşünme Kalıpları
 • Temsil Sistemleri
 • Göz Erişim İpuçları
 • Öğrenme Aşamaları
 • Hedef Belirlemede NLP
 • TOTE Modeli
 • NLP Alt Temsil Sistemleri
 • Meta ve Milton Modeli
 • Çapa Teknikleri
 • Kaynak Üçgeni
 • Perspektif Toplama
KATILIMCI

212 Derece Koçluk Akademisi 2023