DISC ile Başarılı Takım Oluşturma

Neden bazı takımlar düzgün ve etkili bir şekilde birlikte çalışır, bazıları ise iç çatışmalara girip iyi bir başarı elde edemez? Bunun başlıca nedenlerinden biri takım içindeki farklı kişilik stillerinin etkileşimidir. DISC, olası sorunlu alanları belirleyebilmemizi ve bunları nasıl çözeceğimizin anahtarlarını veren etkili bir
araçtır. Herhangi bir ekibin ideal bileşimi ekibin görevine bağlıdır ancak başarının anahtarlarından biri de çeşitliliktir (bu bağlamda kişilik çeşitliliğinden bahsediyoruz). Ekip üyeleri arasında çeşitli faktörler, ekibin etkili bir şekilde performans göstermesini sağlamaya yardımcı olabilir.

DISC Faktörleri ve Takımdaki Rolleri Bir takımdaki üyelerin takımdaki rollerinin belirlenmesi aslında karmaşık süreçleri gerektirse de DISC bu konuda sizin en iyi yardımcınız olarak görev yapacaktır. Takımın bir amacı vardır, bu amacın gerçekleştirilmesi için takımda 4 DISC faktöründen de belli oranlarda olması gerekmektedir. Bu formül farklı amaçlar için kurulan her takım için doğal olarak değişkendir. “D” Stili, yönetimi ele alan ve liderlik rolüne en uygun olanıdır. Baskın insanlar komuta etmek için doğal bir dürtüye sahiptir ve kolayca böyle bir pozisyonu dolduracaklardır.

Bununla birlikte, Yüksek-D ekip üyelerinin sayısı genellikle asgari seviyede tutulmalıdır çünkü liderlik yapmaya çalışan birçok insanın takım performansı üzerinde potansiyel olarak olumsuz etkileri olacaktır.

” I ” Stili, ekibin sosyal çimentosudur. Eğer özel bir becerisi sebebiyle takıma alınmamışsa, ekip üyelerinin birbiriyle kaynaşmasını sağlayan kişi olacaktır. Ekipte, bu stile sahip bir iki kişinin olması yeterlidir. Aynı zamanda takıma heyecan ve enerji sağlarlar. Bu stildeki kişiler ekibin bulgularının ve fikirlerinin sunumlarını yaparak bir temsilci veya sözcü görevini etkili bir şekilde yerine getirirler.

Takım Oluşturma

“S” Stili, takımın “frenidir”, ekibin diğer üyelerini iyice düşünülmeden verilen kararlardan ve bunların olumsuz sonuçlarından uzak tutar. Özellikle takım, iç sosyal ilişkilerini kurduktan ve gerçek işlevini yerine getirmeye başladıktan sonra bu önemli bir faktördür. Bu stile sahip kişiler genellikle doğrudan talep edilmedikçe kendi başlarına harekete geçmez, inisiyatif kullanmaz ve durumdan kendilerine görev çıkarmazlar.

Bu stildeki kişiler, kendi kişisel özelliklerinin takım üyeleri tarafından takdir edilmesinden ve değer verilmesinden hoşlanırlar. Bunu onlara hissettirmek takım ruhu yaratmak adına oldukça yararlıdır.

“C” Stili, ekibin sonuçlarına ulaşmada oldukça önemli rol oynar. Bu stildeki kişiler fikir üretme, materyal ve rapor üretme eğilimindedir. Bununla birlikte, ürettikleri planların ve önerilerin hayata geçirilebilmesi için D-Stili ve I-Stili’ne sahip üyelerin varlığına ihtiyaç duyulur. Takımın C-Stili’ne sahip üyeleri genellikle bir projeye uygun özel bilgi ve becerilere sahiptir. Herhangi bir takımın uzun vadede etkili olması için, ilişkilerin ve rollerin henüz oturmadığı bir belirsizlik dönemi vardır. Bu biçimlendirici dönemde C-Stili’ne sahip üyeler, işlerin ve ilişkilerin başlangıçta tarif edildiği gibi yürütülmesi için oldukça önemli bir rol üstlenirler.

Takım Oluşturmanın Diğer Unsurları


Çalışma ortamındaki bir takımı etkileyen çok sayıda etken vardır ve DISC bize bu konuda en büyük yardımcıdır. Her bir DISC faktörüne sahip üyelerin takımı nasıl etkileyeceği hakkında fikir sahibi olabilmek için aşağıdaki unsurlara da bakılmalıdır.

Takım Dinamikleri

Takım Dinamikleri Dinamikler, farklı DISC faktörlerine sahip üyelerin birbirleriyle olan ilişkilerini ifade eder. DISC, takım üyeleri arasındaki uyumun veya çatışmanın nedenlerini anlamamızda ve bunları çözmemizde bize etkin destek sağlayan bir araç olarak görev yapar.

Bir önceki yazımız olan DISC ve Kültürel Entegrasyon başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

212 Derece Koçluk Akademisi 2023