Dönüşüm İçin Koçluk Kitabı

DÖNÜŞÜM İÇİN KOÇLUK KİTABI

Dönüşüm İçin Koçluk kitabında ortaya konulan yaklaşımlar, modeller ve araçlar uzun soluklu bir çalışmanın karşılığıdır. 212 Derece Koçluk Akademisi’nde gerçekleştirdiğimiz “Profesyonel Koçluk Programları” ve “Koç Gibi Lider” eğitimlerinden elde etmiş olduğumuz kapsamlı deneyimlerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Dönüşümsel Koçluk Modeli, bireyin potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak ve en iyi hâli için birlikte çalışmak adına güçlü ve kanıtlanmış bir yaklaşıma sahiptir. Bu kanıt, istikrarlı çalışmalarımız, sonuçları ölçmemiz, neleri daha farklı yapabiliriz ve neye ihtiyacımız var anlayışı ile birlikte koçluk çalışmaları yürüttüğümüz danışanlar ve akademimizde yetiştirdiğimiz profesyonel koçlar aracılığıyla sağlanmıştır.

donusumsel kocluk renkli 01

Dönüşümsel Koçluk Modeli; bireylerin üzerinde çalışmak istedikleri konuda doğal ve akılcı karar verme sürecini desteklemek ve gelecekte olmak istedikleri benlikleriyle bağ kurmaları üzere tasarlanmıştır. Gelecekte dönüşmek istediğimiz hâlimiz, hayallerimiz ve arzularımızı içinde barındırır. Bu durumda pozitif enerji, yaşamdan duyulan tutku ve heyecanlar mevcuttur.

MEVCUT GERÇEKLİĞİ ANLAMAK İÇİN KOÇLUK
“NELER OLUYOR?”

Dönüşümsel Koçluk Modeli, her bir danışanın kendine ait öyküsünü anlatmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Bu modelde, danışanın değişim gündemi ve bunun üstündeki daha geniş yaşamı birlikte ele alınır. Dönüşümsel Koçların dikkati konudan daha çok danışandadır; bu anlamda kullanılmayan fırsatları ortaya çıkarmak için danışanın kendi öyküsünü farklı şekilde ifade etmesini destekler. Şu bir gerçek ki; kişisel öyküleri yeterince dinlediğinizde kullanılmayan kaynakları ve güçlü yanları rahatlıkla görebilir, mevcut değişim gündeminin başka hangi fırsatları desteklediğini de ortaya çıkarabilirsiniz.

SEÇİME YÖNELİK KOÇLUK
“İSTEDİĞİM VE İHTİYACIM OLANA NASIL ULAŞIRIM?”

Tam bu aşamada amacımız, bireylerin kendi yaşamlarını yaratma süreçlerinde tutkularını, ilham kaynaklarını ortaya çıkarmak. Bu yaratıcı sürecin yeri geldiğinde sancılı, stresli ve beklenmeyen durumlar içerdiğinin farkındayız. Robert Fritz, bu durumu “yaratıcı gerilim” olarak tanımlıyor ve yaratıcı sürecin başlangıcında her zaman yapısal bir gerilim olacağını söylüyor. Çünkü istediğiniz ile sahip olduğunuz durum arasında tutarsızlık olacağını, bu yapısal gerilimin, yaratıcı süreçte temel bir ilke olduğunu belirtiyor. İstenen dönüşümü gerçekleştirmek adına bu gerginliği çözebilmenin ve kişisel yaratıcılığı ortaya koymanın anahtarı, isteği ve tercihli eylemleri ortaya çıkarmaktan geçiyor. Bu noktada yapılan seçimleri tercihli eylem seçenekleri olarak göz önünde bulundurabiliriz. Çünkü bilinçli seçimler, nerede olduğumuzdan öte nerede olmak istediğimizin bir parçasıdır.

SORUMLULUK VE İRADE İÇİN KOÇLUK
“HEDEFLERİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN NASIL SORUMLULUK ALACAĞIM?”

American Society of Training and Development tarafından yapılan bir araştırma, net hedefler belirlendiğinde ve ek olarak hedefe ulaşmak için planlama yapıldığında hedefe ulaşma başarısının %50 oranında arttığını gösterdi. Aynı araştırmada hedefler için bir başkasına taahhütte bulunulduğunda başarı oranının %65’e çıktığı tespit edildi. En ilginç olanı ise, planlama ve bir başkasına taahhütte bulunmakla birlikte, hesap verilebilirlik toplantısı planlanan katılımcılar %95 oranında hedeflerine ulaştılar. Aslında sizlere aktarmak istediğim şey; “Ne oluyor da koçluk kişisel gelişimin önemli bir parçası hâline geliyor?” sorusunu kısmen yanıtlamak.

Dönüşüm İçin Koçluk Kitap

Dönüşüm İçin Koçluk Kitap

DÖNÜŞÜM İÇİN KOÇLUK KİTABI

Bu kitap her bireyin dönüşüm yolculuğunu desteklemek için, “Dönüşümsel Koçluk”un tanımını, yaklaşımlarını ve koçluk sürecini ele almaktadır. Tıpkı deniz fenerinin denizcileri desteklediği gibi koçlukta danışanın nasıl desteklendiğini, ön yargısız, saygı ve güven temelinde nasıl bir koçluk ilişkisi gerçekleştirileceğini açıklamaktadır. Kitabımda öğrenmeyi ileri taşıyan farkındalık ve özgüven kavramlarına açıklık getirmek istedim.

Konudan daha bağımsız olarak ilginin danışanın üzerinde olması gerektiğini savunarak, güçlü yanlar, değerler, yaşam amacı gibi kaynakları ve bu kaynakların ortaya çıkmasını engelleyen durumları detaylı olarak ele aldım. Aynı zamanda koçluk seansını yapılandırma, temel yetkinlikler ve değişim için bir model üzerinde durdum. Elbette koçluk yapabilmenin birçok yolu olacaktır. Koçluk uygulamaları her danışana özel yapılandırılacak ve tasarlanacaktır. Bu durumun koçun eşsiz iletişim sanatını sahnelemesi için de bir fırsat olacağını düşünüyorum.

Dönüşüm İçin Koçluk / Can Deniz Timur MCC

Mevcut düşünce modelimiz ile yaratığımız problemlerin üstesinden gelebilmek ve değişim sağlayabilmek adına akıl vermek ve yönlendirmenin ötesinde yeni bir anlayış geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Yeni anlayışı benimsemek ve geliştirmek için de kişisel farkındalık ve sorumluluk almaya ihtiyacımız var. Bu farkındalığı ancak içeriden (kendi kendimizi sabote eden iç konuşmalar) ve dışarıdan müdahale edilmeden objektif gözlemle sağlayabiliriz. Koçluk, temel olarak farkındalık kazandırmak, öğrenme-eylem döngüsünü sağlamak ve bireylerin potansiyelini tam olarak ortaya çıkarabilmek için onlarla çalışmayı kapsar.

Dönüşümsel Koçluk Kitabına tüm online kitabevlerinde ulaşabilirsiniz.

Arkadaş Yayınevi
Amazon
Trendyol
DR

212 Derece Koçluk Akademisi 2023