Koçlukta Ustalaşma ve Practicum

Koçlukta Ustalaşma: Practicum Programı

Koçlukta ustalaşma programı ACTP programın zorunlu ve son aşamasıdır. Temel Koçluk programını ve seçmeli 2 uzmanlaşma eğitimini tamamlayan öğrenciler içindir. Tüm programı başarı ile tamamlayan öğrenciler performans kayıtlarının PCC yetkinliğinde onaylanması ile mezun olurlar.  Aynı zamanda bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Transformational Master Coach unvanına sahip olurlar.

Programın Amacı

Koçlukta ustalaşma yolculuğunda güçlü bir koçluk varlığı oluşturmak. Deneyimsel öğrenme ile mezun koçlarımızın yetkinliklerini ileri seviyeye taşımak. Etkili tartışma ve vaka analizleri ile koçluk anlayışını derinleştirmek. Anında yapılacak olan geribildirim ve süpervizyon ile katılımcıları bu yolculukta tam olarak desteklemek.

Program İçeriği

  • MasterClass Eğitimleri
  • 12 Saat Mentor Koçluk Sınıfı
  • Koçluk Staj Programı
  • Gözlemli Koçluk Çalışmaları
  • Değerlendirme ve Bitirme Ödevi

 

Program Aşamaları

  1. Oryantasyon Lab. ve takvimin öğrenciler ile paylaşılması
  2. İlk mentor koçluk görüşmesine hazırlık
  3. Danışanlar ile yapılan koçluk görüşmelerinin kayıt altına alınması
  4. Değerlendirme
  5. Mezun dosyasının hazırlanması

 

Program Direktörü: Can Deniz Timur MCC, MBA

Program Süresi: 5 Ay

ICF Unvan Programı
Unvan almak isteyen profesyonel koçlar ve unvan veren koç eğitim kurumları için asgari standartları saptar ve yönetir.
Programa katılan koçların ve koç eğitim kurumlarının asgari standartları karşıladığını hatta aştığını üçüncü şahıslara temin eder.
Profesyonel koçluğu yüksek standartlar ile kendi kendini düzenleyen bir meslek olarak destekler.

Başvuru Koşulları
•ICF temel koçluk yetkinliklerini içeren en az 60 saatlik koçluğa özel eğitim alındığını güçlü dokümantasyon ile belgelemek.
•Mentor Koç ile 10 saat çalışıldığı online başvuru sırasında belgelenmelidir
•En az 8 müşteri ile 100 saatlik (75 saati ücretli) koçluk tecrübesi (Koçluk eğitimleriniz başladıktan sonra)
•En az 25 saati ACC unvan başvurunuzdan önceki 18 ay içinde yapılmış olmalı.
•Performans değerlendirmesi (Ses kaydı ve yazılı koçluk transkripti başvuru sırasından yüklenmelidir.)

Sınavın Şekli
•CKA’nın güncel versiyonu 155 çoktan seçmeli test öğesini içermektedir.
•Her bir test maddesi, olası dört yanıtı içeren kısa bir deyim veya soru içerir.
•Her soru için, ICF’nin doğru olarak belirlediği tek bir yanıt vardır.

KATILIMCI