Koçlukta Ustalaşma ve Practicum

Koçlukta Ustalaşma: Practicum Programı

Koçlukta ustalaşma programı Dönüşümsel Koçluk Eğitimi Level 2 programın zorunlu ve son aşamasıdır. Temel Koçluk programını ve seçmeli 2 uzmanlaşma eğitimini tamamlayan öğrenciler içindir. Tüm programı başarı ile tamamlayan öğrenciler performans kayıtlarının PCC yetkinliğinde onaylanması ile mezun olurlar.  Aynı zamanda bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Transformational Master Coach unvanına sahip olurlar.

Programın Amacı

Koçlukta ustalaşma yolculuğunda güçlü bir koçluk varlığı oluşturmak. Deneyimsel öğrenme ile mezun koçlarımızın yetkinliklerini ileri seviyeye taşımak. Etkili tartışma ve vaka analizleri ile koçluk anlayışını derinleştirmek. Anında yapılacak olan geribildirim ve süpervizyon ile katılımcıları bu yolculukta tam olarak desteklemek.

Program İçeriği

  • MasterClass Eğitimleri
  • 12 Saat Mentor Koçluk Sınıfı
  • Koçluk Staj Programı
  • Gözlemli Koçluk Çalışmaları
  • Değerlendirme ve Bitirme Ödevi

Program Aşamaları

  1. Oryantasyon Lab. ve takvimin öğrenciler ile paylaşılması
  2. İlk mentor koçluk görüşmesine hazırlık
  3. Danışanlar ile yapılan koçluk görüşmelerinin kayıt altına alınması
  4. Değerlendirme
  5. Mezun dosyasının hazırlanması

 

Program Direktörü: Can Deniz Timur MCC, MBA

Program Süresi: 5 Ay

ICF Unvan Programı

Unvan almak isteyen profesyonel koçlar ve unvan veren koç eğitim kurumları için asgari standartları saptar ve yönetir.
Programa katılan koçların ve koç eğitim kurumlarının asgari standartları karşıladığını hatta aştığını üçüncü şahıslara temin eder.
Profesyonel koçluğu yüksek standartlar ile kendi kendini düzenleyen bir meslek olarak destekler.

Başvuru Koşulları

•ICF temel koçluk yetkinliklerini içeren en az 60 saatlik koçluğa özel eğitim alındığını güçlü dokümantasyon ile belgelemek.
•Mentor Koç ile 10 saat çalışıldığı online başvuru sırasında belgelenmelidir
•En az 8 müşteri ile 100 saatlik (75 saati ücretli) koçluk tecrübesi (Koçluk eğitimleriniz başladıktan sonra)
•En az 25 saati ACC unvan başvurunuzdan önceki 18 ay içinde yapılmış olmalı.
•Performans değerlendirmesi (Ses kaydı ve yazılı koçluk transkripti başvuru sırasından yüklenmelidir.)

Koçlukta Ustalaşma ve Unvan Alma

2021 Yılı – Dünyada ICF Unvanlı Profesyonel Koç Sayısı

ICF Yeterlilik Sınavı

ICF Yeterlilik Sınavı 81 durumsal değerlendirme maddesinden oluşuyor. Her sınav öğesi, koçluk durumunu açıklayan gerçekçi bir senaryo ve ardından dört yanıt seçeneği içerir. Her senaryo için adaylardan  sunulan seçenekler arasından en iyi eylemi ve en kötü eylemi seçmeleri istenir.

Her koçluk senaryosu için yalnızca bir doğru en iyi eylem ve bir doğru en kötü eylem vardır. Adaylar yalnızca mümkün olan en iyi eylemi veya mümkün olan en kötü eylemi seçtiklerinde kredi alacaktır.

Bir adayın sınav puanı, her bir doğru En İyi Eylem ve En Kötü Eylemin başarıyla belirlenmesine dayanır. Adaylar belirlenen her doğru eylem için kredi alırlar. Adaylar yanlış yanıtlarından dolayı eksi kredi almaz.

ICF Yeterlilik Sınavındaki geçme puanı ve tüm sınav sonuçları, ölçekli puanlar olarak raporlanır. Olası puan aralığı 200 ila 600 olup geçme puanı 460’tır.

ICF Yeterlilik Sınavı, diğer dillerdeki dil yardımcılarıyla birlikte İngilizce olarak sunulmaktadır .

KATILIMCI

212 Derece Koçluk Akademisi 2023