212 Derece Koçluk ve Liderlik Akademisi, 2014 yılında profesyonel koçluk ve kişisel gelişim programları vermek üzere, Ankara’da kuruldu. Olağanüstü performans ve mükemmelliğe olan inancı ile yüzlerce birey, yönetici ve liderin değişim süreçlerine ortaklık eden 212 Derece, 2015 yılında profesyonel koçluk sertifika eğitimleri vermeye başladı. 2016 yılında dünyanın önde gelen koçluk otoritesi The Association For Coaching® (AC) tarafından eğitimleri ACCT unvanı ile akredite edildi. Ardından 2018 yılında Türkiye de bir ilki gerçekleştirerek, Liderlik ve Executive Coaching programlarında The Association For Coaching® (AC) tarafından “Recognised Leader As Coach” sertifikası verme hakkını kazandı. Yine aynı yıl dünyanın önde gelen koçluk otoritesi ICF tarafından koçluk eğitimleri ASCTH statüsünde akredite edildi.

Bugün geldiğimiz noktada bireyler; yaşamlarını daha anlamlı kılmak, gerçek potansiyellerine ulaşarak yaşamda fark yaratmak, etkili bir iletişim kurmak, içsel yolculuklarına çıkmak ve değişim yaratan etkili bir koç olmak için 212 Derece Koçluk Akademisi’ni tercih ediyorlar.

Temel Aldığımız İlkeler

•Her birey eşsiz bir potansiyele sahip olduğuna inanmak ve sahip oldukları ile ulaşmak istediği arasında köprü oluşturan eşsizliği takdir etmek.

•Bütünlüğü ve bütünün parçaları arasındaki ilişkiyi, ön yargısız bakarak derin bir içgörü ile kavramak.

•Bireylerin kendini gerçekleştirme ve mükemmele ulaşma isteğini ortaya çıkarmak ve onları desteklemek.

•Her bireyin kendisinde ve çevresinde gelişenler neticesinde anlam aradığını fark etmek ve aynı zamanda anlam yarattığını görmek.

 • Her birey eşsiz bir potansiyele sahip olduğuna inanmak ve sahip oldukları ile ulaşmak istediği arasında köprü oluşturan eşsizliği takdir etmek.
 • Bütünlüğü ve bütünün parçaları arasındaki ilişkiyi, ön yargısız bakarak derin bir içgörü ile kavramak.
 • Bireylerin kendini gerçekleştirme ve mükemmele ulaşma isteğini ortaya çıkarmak ve onları desteklemek.
 • Her bireyin kendisinde ve çevresinde gelişenler neticesinde anlam aradığını fark etmek ve aynı zamanda anlam yarattığını görmek.

211 Fahrenheit derecede hala çok sıcak olan su buharı 212 Fahrenheit Dereceye ulaştığında bir lokomotifi çalıştıracak güce sahip olur. 212 Derece; ekstra bir derecelik performansı ve onun yaratacağı etkiyi temsil etmektedir.

212 Derece Koçluk ve Eğitim Hizmetleri ; ICF(International Coach Federation) ve The Association Coaching® (AC) kurumsal üyesidir.

Association for Coaching tarafından sertifika eğitimimiz hakkında verilen geri bildirimler şunlardır:

 

 

 

Bu program,

 • Katılımcıların gelişimini ve öğrenmelerini destekleyen harmanlanmış bir öğrenme yaklaşımı içerir.
 • Çeşitli koçluk yaklaşım ve modellerini barındırır.
 • Ders planları, katılımcıların bilgi ve beceri transferini destekleyen açıkça tanımlanmış sonuçlara sahiptir.
 • Katılımcıların gelişimini destekleyen çeşitli bireysel çalışma aktivitelerine sahiptir.
 • Sınıf içi ve sınıf dışında üstlenilmiş koçluk uygulamalarına ilişkin net yönlendirici ilkeler sunar.
 • Güçlü bir geribildirim ve süpervizyon içerir.
 • Üstlenilen yazılı ödevler hakkında açık yönlendirici ilkeler sunar.
 • Katılımcıların uygun alıştırmaları gerçekleştirmeleri için net tanımlanmış değerlendirme yöntemlerine sahiptir.
 • Süregiden gelişimi sağlamak için güçlü bir değerlendirme sürecine sahiptir.