Hakkımızda

212 Derece Koçluk Akademisi 2014 yılında profesyonel koçluk eğitimleri  vermek üzere, Ankara’da kuruldu. Olağanüstü performans ve mükemmelliğe olan inancımız ile yüzlerce birey, yönetici ve liderin değişim süreçlerine ortaklık ederek 2015 yılında profesyonel koçluk eğitimleri vermeye başladık. Koçluk eğitimlerimiz 2016 yılında dünyanın önde gelen koçluk otoritesi The Association For Coaching® (AC) tarafından ACCT unvanı ile akredite edildi. Ardından 2018 yılında Türkiye de bir ilki gerçekleştirerek, programlarında The Association For Coaching® (AC) tarafından “Recognised Leader As Coach” sertifikası verme hakkını kazandık. Yine aynı yıl dünyanın önde gelen koçluk otoritesi ICF tarafından ACSTH onaylı koçluk eğitimleri vermeye başladık. 2020 yılına geldiğimizde 156 saatlik “Transformational Coaching Certificate Program” koçluk eğitimi ICF onaylı olarak ACTP statüsünde akredite edildi. 2021 yılında Duygusal Zeka MasterClass Eğitimlerimizi The Association For Coaching® (AC) tarafından RLaC statüsünde onaylatmanın gururunu yaşıyoruz.

Bugün geldiğimiz noktada  bireyler; yaşamlarını daha anlamlı kılmak, gerçek potansiyellerine ulaşarak yaşamda fark yaratmak, etkili bir iletişim kurmak, içsel yolculuklarına çıkmak ve değişim yaratan etkili bir koç olmak için 212 Derece Koçluk Akademisi’ni tercih ediyorlar.

Aynı zamanda 212 Derece Koçluk Akademisi olarak, kurumsal vizyonu destekleyecek ve yüksek performans kültürü oluşturacak profesyonel koçluk ve eğitim programları hazırlamaktayız. İnsanın en nihai ekonomik kaynak olduğunu bilerek ve pozitif değişimi esas alarak, yönetici&lider gelişim programları ve ekip yapılandırma çalışmaları yürütmekteyiz. Amacımız koçluk temelinde üretken, verimli ve farkında eko sistemlerin inşa edilmesine yardımcı olmak. Bu anlamda “Liderlik gerçeği vizyona dönüştürme kapasitesidir” sözünü önemsiyoruz. Kurumsal Alanda RLAC (Koç Gibi Lider) Eko Sistemi olarak adlandırdığımız Uluslararası Akredite ( Association For Coaching – İngiltere) bir program sunuyoruz.

ICF Tarafından Akredite edilmiş bir sağlayıcı olarak kuruluşumuz, Uluslararası Koçluk Federasyonu Etik Kurallarına bağlı kalır ve bu kuralları vurgular.

ICF Etik Kuralları, tüm ICF profesyonelleri için ICF temel değerlerini, etik ilkelerini ve davranış standartlarını tanımlar. Bu etik ilkeler ve değerler doğrultusunda 212 Derece Koçluk Akademisi olarak dürüst ve şeffaflık içerisinde hareket etmeyi taahhüt ediyoruz.

Kendi ekibimizde, eğitimlerde ve aday öğrencilerle olan ilişkimizde açık, dürüst ve erişilebilir iletişimi taahhüt ediyoruz. Yüksek standartlarda koçlar yetiştirmeye çalışırken, işbirliği, şefkat ve ortak amacımızı ortaya çıkarıyoruz. Tüm politikalarımızı şeffaflık içinde insanlığın ortak aklı sağduyu ile uyguluyoruz.

Koçluk zihniyetini temel alarak, dünyamıza katkı sağlamak ve daha yaşanabilir standartları yükseltmek için bu değerleri sahipleniyoruz.

Tüm pazarlama ve fiyatlandırma stratejilerimizde, eğitimlerimizde, öğrencilerimizin gelişiminde, aday öğrenci görüşmelerinde adil ve hakkaniyetli bir iletişimi tercih ediyoruz.

İlişkilerimizde güven anlaşmaları yapmayı, dürüst bir şekilde kendimizi ortaya koymayı, yaptığımız işlerde hesapverilebilirliliği ve tutarlılığı ilke ediniyoruz.

Yüksek standartlarda hizmet vermemizi engelleyen problemler karşısında mevcut ilke ve değerlerimiz doğrultusunda öncelikle anlamaya çalışır ve dinleriz.  Merak ederiz, beklentileri dinler ve sorularımızı sorarız. Niyetimizi ve beklentilerimizi ifade eder ve endişelerimizi belirtiriz. Zorlukların üstesinden gelmek için açık, dürüst ve şeffaf bir iletişim kurarız. Böylelikle bizimle iletişime girecek herkesin aynı duyguyu yaşamasına bir zemin oluştururuz.

Etik pazarlama sözleşmesi

Müşterilere yönelik bir ürün veya hizmeti pazarlarken, güvenliği ve verimli kullanımına ilişkin gerekli bilgileri de içerecek şekilde tamamen şeffaf ve dürüst olmaya dikkat ediyoruz. Akademimiz, derslere ilişkin içerik, eğitmen, ders ücretleri gibi her türlü detayı internet sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşmakta, erken kayıt indirimlerini ve kredi kartıyla ya da peşin ödemelerde sağlanan tasarrufları internet sitesinde açıklamaktadır. Ayrıca iptal prosedürü ve ödeme iadesi gibi hususlar da detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

Tüketici haklarını korumak için her zaman çaba gösteriyoruz ve her türlü şikayeti derhal ele alıyoruz. Müşteri faydasını en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmek için stratejiler belirledik. Her zaman müşteri geri bildirimlerini alarak gerekli iyileştirmeleri yapıyoruz. Akademimiz, tüketici haklarının korunmasına büyük önem vermekte ve olası şikayetleri değerlendirilmek üzere Eğitim Direktörümüze iletmektedir. Müşteri şikayetleri 7 iş günü içerisinde ele alınmaktadır.

Akademimiz, katılımcıların kişisel verilerinin korunması konusunda yasal düzenlemelere uygun hareket etmekte ve müşterilerin gizliliğine önem vermektedir. Bu kapsamda kişisel veriler hiçbir kurumla paylaşılmamaktadır.

Etik, şeffaflık ve dürüstlük ilkelerini benimser, rakiplerin ürünleri hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgi vermekten kaçınırız. Bu bağlamda tüketicilerin duygularını istismar etmiyoruz veya manipüle etmiyoruz.

Olağanüstü performans ve mükemmelliğe olan inancımız ile yüzlerce birey, yönetici ve liderin değişim süreçlerine ortaklık ederek 2015 yılından bu yana profesyonel koçluk sertifika eğitimleri vermeye devam ediyoruz.  İnsanın en nihai ekonomik kaynak olduğunu bilerek ve pozitif değişimi esas alarak, profesyonel koç yetiştirme programları yürütmekteyiz. Bireylerin koçluk ve liderlik becerilerini yüksek standartlara taşımak ve koçluk ile daha üretken ve verimli bir dünya inşasına katkı sağlamak istiyoruz.

Amacımız, bilimsel metotlar temelinde, yüksek standartlara ve koçluk etiğine sahip profesyonel koçlar yetiştirmek. Mezunlarımızı koçluk mesleğine hazırlamak, sürekli desteklemek ve tüm dünyada geçerli unvanlı bir koç olmalarını sağlamak için çalışıyoruz.

 

Misyonumuz

 • Koçluğun etik ve profesyonel standartlarını en iyi şekilde aktarmak ve yaymak.
 • ICF etik değerlerini sahiplenmek ve uygulamak. Bu değerler doğrultusunda profesyonel koçlar yetiştirmek ve koçluk yapmak.
 • Etik, Dürüstlük ve şeffaflık beyannamesinin uygulamak ve uygulanmasını teşvik etmek.
 • Profesyonel Koçluğun gelişimi için paydaşlarımız ile işbirliğinde bulunmak.

Vizyonumuz

 • Yüksek standartlarda profesyonel koçlar yetiştirmek.
 • Yetiştirdiğimiz profesyonel koçlara daha fazla iş imkanı sağlamak.
 • Ulusal ve uluslararası işbirliklerimizi arttırmak.
 • Koçluğun gelişimi için kitap vb yayınlarımızı arttırmak.
 • 212 Derece Koçluk Akademisi olarak dünyanın farklı yerlerine koçluk eğitimlerimizi taşımak.
 • Koç Gibi Lider ve koçluk kültürü oluşturmak için şirketlerin önemli bir paydaşı olmak.
 • Koçluk pazarının gelişimi için yeni ürünler ortaya koymak.

212 Derece Koçluk ve Eğitim Hizmetleri ; ICF(International Coach Federation) ve The Association Coaching® (AC) kurumsal üyesidir.

Association for Coaching tarafından sertifika eğitimimiz hakkında verilen geri bildirimler şunlardır:

211 Fahrenheit derecede hala çok sıcak olan su buharı 212 Fahrenheit dereceye ulaştığında bir lokomotifi çalıştıracak güce sahip olur. 212 Derece; ekstra bir derecelik performansı ve onun yaratacağı etkiyi temsil etmektedir.

Hizmetlerimiz

Sizlere verdiğimiz hizmetler hakkında özet niteliğindeki metinleri bu kısımda derledik.

Profesyonel Koçluk Eğitimleri

Akademi koçluk eğitimimiz ICF tarafından ACTP statüsünde onaylanmış tam bir koç yetiştirme programıdır. 156 saat olan program 3 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama 60 saatlik Temel Koçluk Eğitimi programı kapsamaktadır. İkinci aşama Uzmanlaşma Eğitimlerini ve 3. aşama mentor koçluk ve unvan başvuru hizmetini içinde barındıran “Koçlukta Ustalaşma ve Practicum” bölümüdür.

Yöneticiler İçin Koçluk Eğitimleri

Yöneticilerin koçluk ve liderlik becerilerini geliştirmek için AC (Assosiation For Coaching) onaylı RLaC “Koç Gibi Lider” Eğitimlerini sunmaktayız. Eğitimimiz temel koçluk becerileri ve takım koçluğu becerileri olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır.

Duygusal Zeka Eğitimi

İşbaşında Duygusal Zeka kitabının yazarı Daniel Golmen, başarma yeterliliği açısından düşük düzeyde olan insanların, kendileri için hedefler ve standart belirlemeleri gerektiğinde ya bezgin ya da gerçekçi olmaya tavır sergilediklerini belirtiyor Bu anlamda Duyguları Tanıma ve Yönetme, İlişkileri Yönetme ve Liderlik olmak üzere 3 alanda Duygusal Zeka eğitimleri vermekteyiz.

Yönetici Koçluğu (1-1 Koçluk Çalışmaları)

Koçluk; bireylerin ve ekiplerin kullanılmayan potansiyelini ortaya çıkartarak, performansın ve verimliliğin artmasını sağlar. Koçlukla birlikte beceri ve kaynakların daha iyi kullanılması hedeflenir, görevlerin daha etkin icra edilmesini ve çözüm odaklı bakılmasını sağlar.

Takım Koçluğu

Takım koçluğunun amacı: Takımı kendi davranışları veya performansı hakkında gerçekleştirmeleri konusunda yönlendirmek, kendi kendilerini gelişmelerini sağlamak ve bu değişiklikleri zamanla sürdürülebilir kılmaktır. Takım koçluğu hem bireysel performansa hem de takım işbirliği ve performansına dikkat ederek, ortak bir hedefe ulaşmak için bir takıma yapılan koçluktur.

Değerlendirme ve Sonuçları Ölçme

Süreci tasarlamak ve sonuçları ölçmek için değerlendirme araçları kullanıyoruz. Liderlik yetkinlikleri, İş Yeterlilik ve Görev Uyumluluk için DİSC değerlendirme aracını kullanıyoruz. Aynı zamanda birey ve takım performanslarını ölçmek gelişim alanlarını tespit etmek için 360 Derece değerlendirme yapıyoruz.

Ayşegül Sel

Yoga Eğitmeni

Akademimiz, her katılımcının değerli olduğunu hissettiriyor.Eğitimcilerimiz, yaşam boyu öğrenme sürecini bırakmayan bizlere samimi bilgi paylaşımlarıyla, verilere dayanan öğretileri, bilimsel araştırmalarla harmanlayarak tüm deneyimlerini gerçek ve dürüst tavırları ile anlatıyorlar. Demolarımızda da destekler. Geribildirimlerimizin yapıldığı ortamlarda yine dürüst, içten, samimi ve gerçek. Koçluk yolculuğuma sizlerle birlikte başladığım için şanslıyım ve iletişimimizin ömür boyu süreceği güveni ile, dokunabildiğim her danışana kattıklarınızla, bireysel deneyimlerimi yaşamak için heyecanlıyım. Can hocamız liderliğinde, katkısı olan tüm ekibe teşekkürler, var olun, daim olalım
Levent Orçun Şahin

İşletmeci

Eğitimin içeriği, eğitmen kalitesi, derslerin işleniş tarzı ve uygulamaya dönüklük olarak değerlendirdiğimde beklentiyi üst boyutta karşılayan bir eğitim süreci olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Uzmanlaşma ve acc unvan alma yolculuğunda da bu kurumu tercih etmiş biri olarak kesinlikle tavsiye ederim. Bir aile atmosferi kurulmuş akademide kendinizi bu ailenin bir parçası gibi hissedeceksiniz. Koçluğu hem öğrenmek hem de kendi üzerinizde deneyimlemek için doğru adres olduğunu düşünüyorum.
Esra Pelitözü

Finans

Çok başarılı ve samimi insanlarla dolu, hayatınızı değiştirecek bir eğitim alabileceğiniz koçluk okulu. Eğer koç olmak gibi bir niyetiniz varsa hic düşünmeden yazılın derim, eğer koç olmak gibi bir niyetiniz yoksa bu kurslara katılmak bile kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden birisi.

Kurumsal Referanslarımız

BİZE ULAŞIN

Koçluk hakkındaki aklınıza takılanlar, sormak istedikleriniz ve daha fazlası için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

212 Derece Koçluk Akademisi 2023