Daniel Pink “Motivasyon Teorisi”

Tip I ve Tip X Motivasyon 2.0, Tip X davranışına dayanır. Tip X davranışı, içsel arzulardan ziyade harici arzularla beslenir. Bir eylemi yapmaktan dolayı alman keyifle işi olmaz. O daha çok eylemin sonucunda elde edilecek harici ödüllerle ilgilenir. Motivasyon 3.0 işletim sistemi. Yirmi birinci yüzyıl iş dünyasının gereksendiği koşulları sağlayan bir üst sürümü ifade eder.Onun dayanağı ve gıdası Tip I davranış kalıbıdır. Tip I davranış kalıbı, bir eylem sonucunda elde edilecek harici ödüllerden ziyade o eylemin vereceği keyfe, hazza bakar. Profesyonel başarı ve kişisel anlamda kendimizi gerçekleştirme hedeflerimiz için kendimizi ve meslektaşlarımızı Tip X’ten Tip I davranış kalıbına geçirmemiz gerekir. Neyse ki Tip I, doğuştan değil, sonradan öğrenilen bir davranış şeklidir. Ve Tip I davranış kalıbı, performansımızı artırmakla kalmaz, sağlığınızı ve esenliğinizi de güçlendirir.

ÜÇ FAKTÖR

Özerklik Özerk olmak, kendi kendimizi yönetmek, bizlerin varsayılan ayarlarındandır. Ancak ne yazık ki aralarında modası geçmiş yönetim kavramlarının da bulunduğu bazı unsurlar nedeniyle bu varsayılan ayarlarımız değişir ve Tip I kişisiyken Tip X kişisi olur çıkarız. Tip I davranışını ve beraberinde getirdiği yüksek performansı teşvik etmenin ilk yolu özerkliktir. İnsanlar, işlerini nasıl, ne zaman, kiminle ve hangi yöntemlerle yapacakları konularında söz sahibi olmak isterler. Şirketler bu özerkliği kimi zaman radikal dozlarda çalışanlarına tanıyarak rakiplerinin önüne geçebilirler.

Ustalık

Motivasyon 2.0, çalışanların itaatkar olmalarını isterken Motivasyon 3.0, çalışanların yaptıkları işe canla başla sarılmalarını ister. Ustalık, yani önemli bir konuda daha da başarılı hale gelmek, ancak bu şekilde mümkündür. Ustalaşmak, üçüncü güdümüzün önemli ama çok zaman geri planda olan bir bileşenidir. Bugünün ekonomisinde ustalaşmak, bireyin yükselmesinin ana koşularından biridir. Ustalık, “akış” ile başlar. Akış, karşılaştığımız meydan okumalar, yeteneklerimizle birebir örtüştüğünde yaşadığımız optimal deneyimin karşılığıdır. Akıllı şirketler, günlük faaliyetlerini “akış görevleri” ile destekler. Bu görevler ne çok zor, ne çok kolaydır. Ancak ustalığın üç özel kuralı daha vardır. Ustalık bir zihniyettir: Ustalaşacaksanız, yeteneklerinizin sınırsız olduğuna değil, onları sınırsız şekilde geliştirebileceğinize inanacaksınız.

Ustalık, acı çekmektir: Ustalaşacaksanız, çaba gösterecek, ter dökecek, sürekli ve içtenlikle isteyerek pratik yapacaksınız. Ve ustalık bir asimptottur: Tam anlamıyla asla usta olamazsınız ki bu da hem düş kırıklığı yaratan hem de onu cazip kılan bir özelliktir.

Alıntı: Drive – Daniel Pink 

Bir önceki yazımız olan Liderlik Üzerine Makaleler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

212 Derece Koçluk Akademisi 2023