Mizaç – Karakter – Kişilik

MİZAÇ: Doğuştan gelen, 7’sinde neyse 70’inde de odur dedirten, temel arayışlarımızı ve motivasyon kaynaklarımızı belirleyen ve bizi diğerlerinden ayıran yapısal çekirdeğimizdir. Mizaç, kişiliğimizin genlerimizden gelen doğal bir parçasıdır ve bu nedenle, kişiliğin biyolojik ve içgüdüsel süreçlerle meydana gelmiş bir kısmını oluşturur. Aynı ana babadan büyümüş, aynı şekilde yetiştirilmiş, aynı fiziksel şartlardan etkilenmiş ikizler arasındaki temel farklılıklar bize mizacın ne denli önemli olduğunu gösterir. Mizaç doğumdan itibaren hatta doğumdan önce anne karnındayken şekillenir.

KARAKTER: Çevreden edinilen, deneyimlerimizin ve hayatımız boyunca yaşadığımız sosyal etkileşimlerin bir sonucu olarak oluşan parçamızdır. Genetik olmadığı için farklı aşamalardan geçerek olgunlaşır ve son halini genellikle yetişkinlik döneminde alır. Bu sebeple üzerinde değişiklik yapmak ya da modifiye etmek mümkündür.

KİŞİLİK: Mizacın çevresel faktörlerle etkileşimi sonucunda ortaya çıkan; eylem, duygu ve davranış tarzlarının tümüdür. Bu yüzden, kişiliğe sadece genetik mirasın bir ürünü olarak bakamayız. Kişilik, aynı zamanda bir kişinin etrafında gerçekleşen çevresel etkilerin de bir sonucudur. Kişilik, bireyleri birbirinden ayıran bir şeydir, yani her bireyin kendine has özelliği budur.

Mizacı bir elma tohumuna, karakteri elma   ağacının kalın dallarına kişiliği ise ağacın tamamına benzetebiliriz. Bir elma tohumundan Nar elde edemezsiniz. Tohum POTANSİYELİMİZİ teşkil eder… Tohum, toprak ve iklim etkileşimi ile ortaya çıkan ağaç ise kişiliğimizdir.

Ancak bu tohumdan gelişecek ağacın (kişiliğin) yeşil, kırmızı, sert, sulu, ekşi v.b. nasıl bir meyve vereceği çeşitli faktörlere (içsel ve dışsal) bağlı olarak değişecektir. Ayrıca  siz elma ağacını  portakal ağacı gibi budamaya kalkarsanız  portakal ağacına dönüşmeyeceği gibi tam bir elma ağacına da benzemeyecektir. Hiçbir elma ağacı birbirinin aynısı değilse, mizaca etki eden içsel ve dışsal faktörler de hiçbir birey için aynı olamayacağından dolayı, her bir birey kişilik düzeyinde eşsiz ve biriciktir.