Yönetici Koçluğu Temel Yetkinlikler

Yönetici Koçları İçin Yeterlilikler ve Göstergeler Örgütsel Kapsamda Çalışmak Yeterliliğin Göstergeleri;

1. Müşterinin faaliyet gösterdiği örgütsel bağlamı anlamak (uzun dönem vizyon, misyon, değerler, stratejik hedefler, pazardan/rekabetten doğan baskı vs. farkında olmak) 2. Müşterinin, örgütsel sistem içerisindeki rolünü, pozisyonunu ve yetki alanlarını anlamak 3. Örgütsel sistemde yer alan, ana paydaşların/tarafların (örgüt içi ve dışı) farkında olmak 4. Örgütsel hedef ve amaçları destekleyen koçluk hedefleri belirlemek 5. Koç, müşteri ve iç koçluk sponsorları arasındaki ilişkiyi kavramak 6. İnsan kaynakları ve insan politikaları ve uygulamalarının da dâhil olduğu kurumun değerlerinin, politikalarının ve uygulamalarının farkında olmak 7. Müşteriye koçluk yaparken, birden fazla paydaşın/tarafın yarattığı karmaşıklıkları, farklı bakış açılarını ve çelişen öncelikleri de kapsayan, sistematik bir yaklaşımda bulunmak

Liderlikle ilgili konuları/sorunları anlayabilmek

Yeterliliğin göstergeleri;

1. Örgütlerde çalışan liderlerin karşılaştığı zorlukların farkına varmak 2. Liderlik davranışları ve özellikleri geliştirmenin yollarını ve fırsatlarını koçluk yoluyla belirlemek 3. Örgüt liderleri ile birlikte çalışma konusunda bilgi ve deneyimleri göstermek 4. Müşteri ve örgüt tarafından onaylanmış ve uygun bir dil kullanmak 5. Lidere, organizasyon içerisinde öne çıkan alanlarda kullanabileceği standartlarını geliştirme konusunda meydan okumak 6. Liderin etki alanlarını anlamak

Örgütle İşbirliği İçinde Çalışmak Yeterliliğin göstergeleri; 7. Örgüt içerisinde iletişim ağları ve stratejik ortaklıklar geliştirmek

8. Örgütsel parametreleri ve koçluk ilkelerini kapsayan, taraflarını müşteri, faaliyet yöneticisi, koçluk sponsorları ve koçun oluşturduğu bir koçluk sözleşmesi ve ticari anlaşma tasarlamak 9. Ana paydaşları/tarafları, koçluk ilişkisinin kurulması, izlenmesi, takip edilmesi ve değerlendirilmesi sürecine dâhil etmek ve aynı zamanda belirlenmiş gizlilik düzeyini muhafaza etmek 10. Ana paydaşlara/taraflara, koçluk sürecindeki ilerlemeleri açık ve dürüstçe ifade etmek ve aynı zamanda belirlenmiş gizlilik düzeyini muhafaza etmek 11. Müşteriye bireysel, takım ve örgütsel düzeyde değer kazandırmanın yollarını belirlemek 12. örgütsel düzeyde değer kazandırmanın yollarını belirlemek

Bir önceki yazımız olan Mizaç - Karakter - Kişilik başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

212 Derece Koçluk Akademisi 2023