Koç Gibi Lider (RLaC AC )

Dönüşümsel Liderlik Sertifika Programımız, dünyanın önde gelen koçluk otoritesi AC(Association For Coaching) tarafından onaylı Lider Koçluk programıdır. Programın sonunda katılımcılarımıza dünya çapında tescilli bir marka olan RLAC ( Recognized Leader as Coach ) sertifikası verilir.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, çalışanların öğrenme ve gelişiminin daha büyük bir kısmı iş esnasında gerçekleşiyor. Resmi eğitimler çalışanların gelişimini destekliyor ve bu masanın sadece bir ayağı. Yöneticilerin bu sürece aktif olarak katılarak çalışanları desteklemesi ise diğer bir ayağı.

Bu anlamda koçluk, yönetici ve liderlerin çalışan becerilerini geliştirmek, performansı yükseltmek, arzulanan iş değerleri ve tutumunu ortaya çıkartarak motivasyon telkin etmek için kullandıkları interaktif bir süreçtir.

Bu eğitimde  sizlere koçluk becerilerinin prensipleri ve uygulamaları tanıtılacak olup, aynı zamanda koçluğun yönetim alanında sağlayacağı faydaları  keşfedeceksiniz.

Yönetici rolünde koçluk yapmak adına değerli yeni beceriler ve araçlar ile tanışacaksınız. Deneyimli koçlardan geri bildirim ve süper vizyon alarak, güvenli bir öğrenme ortamında deneyimsel öğrenmeye odaklanacaksınız.

 

Programın devam eden 2. Modülünde takım lideri ve takım koçu kavramlarına açıklık getirilecek aynı zamanda takımlarda ilerlemeyi zorlaştıran işlevsel bozukluklara bir koç olarak nasıl müdahale edeceğinize dair uygulamalar göreceksiniz. Sistem düşüncesi üzerinden takım organizasyonlarını anlamaya çalışacağız. Takım değerlendirmeleri, sorumluluk ve eylem planlama ve takımla birlikte problem çözme tekniklerini öğrenecek ve uygulama şansı bulacaksınız.

Yöneticiler Niçin Koçluk Eğitimi Almalıdır?

Programda Kazanılacak Yetkinlikler

1.Modül Temel Koçluk Becerileri

 • Koçluk Kültürü Oluşturmak
 • Koçluk ve Mentorluk Nedir?
 • Koç Gibi Liderlik
 • GROW Modeli ile Koçluk
 • Aktif Dinleme
 • Güçlü Sorular Sorma
 • Değerler ile Yönetmek
 • Takdir Eden Sorgu
 • GROW Modeli ile Koçluk
 • Anlamlı Hedefler Belirlemek
 • Eylem Planlama ve Sorumluluğu Yönetme
 • Takip ve Geribildirim
 • C.Sidle Liderlik Modeli
 • Koçluk Zihniyetinde Kalmak
 • Geri bildirim-İleri bildirim
 • Süpervizyon ve Vaka İnceleme

 2. Modul Takım Koçluğu Becerileri 

 • Organizasyonlarını Anlamak; Sistem Düşüncesi
 • Takım Liderliği ve Takıma Koçluk Yapmak
 • Vizyon, Strateji ve Ortak Değerler
 • Grup Dinamikleri ve Psikolojisi
 • Yüksek Performanslı Takım İnşa Aşamaları
 • Takımlarda Çatışma Yönetimi
 • İçsel Motivasyon Sağlamak
 • Takımda İşlevsel Sorunlar ve Çözümleri
 • Takımlarda Problem Çözme Teknikleri
 • Farklılığın Gücünü Keşfetmek
 • Vaka Analizi
 • Demo Koçluk Uygulamaları
• Performans boşluklarını daha iyi yönetmek
• Çalışanların yeni sorumluluklara hazırlanması
• Motivasyon yönetimi
• Çalışanlara kendi çözümlerini bulmalarını sağlamak
• Takımlarda yüksek performansı desteklemek.
* Bir koçluk yaklaşımı ve liderlik tarzı geliştirmek isteyen yöneticiler.
* İnsan kaynakları uzmanları
* Ekip yöneticileri
* Yönetici adayları
Yönetici Faaliyetinin Odaklandığı Noktalar
• Söyleme
• Yönlendirme
• Otorite kurma
• Acil gereksinimler
• Spesifik bir Sonuç
Koçluk Faaliyetlerinin Odaklandığı Noktalar
• Keşfetmek
• Kolaylaştırma
• Ortaklık
• Uzun dönemli bir ilerleme
• Olası pek çok sonuç
• Çok fazla konuşmak
• Yönlendirme yapmak
• Tavsiye vermek
• Etkin dinleyememek
• Çalışanı hazırlamadan direnç göstereceği bir çalışmaya yönlendirmek
• Sorumluluk vermemek ve otorite kurmak
• Geri bildirim vermek yerine suçlayıcı yaklaşım göstermek
KATILIMCI