Koç olmak ve koçluk yapmak mı istiyorsunuz?

Başkalarına koçluk yapmak mı istiyorsunuz?

  • O halde öncelikle içinde bulunduğunuz yaşamın sizin için anlamını aramaya başlayın. Her birimizin tutku dolu, tatminkar ve anlamlıca ilerlememizi sağlayan ya da sağlayamayan bir yol bulması ilginçtir. Koçluk yolculuğunuza başlamadan önce kendinize bir takım sorular sormanız önemlidir.
  • Yaşamınızda her gün neler keşfediyorsunuz? Hislerinizi tam olarak yaşıyor ya da tekrarlanan bir kalıbın ve sıradan bir oluş mu yaşıyorsunuz?
  • Diğer bir deyişle, yaşamınızı günlerinizi bir farkındalık ile mi yaşıyorsunuz?
  • Her gün kendinizi güçlü bir şekilde ortaya koyabiliyor musunuz? Düşüncelerinizi ve eylemlerinizi seçerken değerleriniz, güçlü yanlarınız ve varsayımlarınızın farkında mısınız?
  • Tutku ile yaklaştığınız yaşam amacınız ne?

Koçluk Nedir?

Koçluk esas olarak keşfetme, farkına varma ve danışanları kendi yollarında ilerlemek adına cesaretlendirme ve desteklemenin bir yoludur. Koçluğun başlangıç noktası danışanlar ileriye taşımak istedikleri konuda bir cevaba sahiptirler ya da bu cevabı bulabilirler. Koç soruları ile keşfetmeye davet eder.

Koçluk danışanların doğuştan yaratıcı, becerikli, bütün ve ihtiyaçları olan cevaplara ulaşabilecek kapasitede oldukları gerçeği üzerinde durur.

Her insan farklıdır, birbirinden farklı durumları, farklı hedefleri ve değişim arzuları, farklı kabiliyetleri ilgileri ve hatta kendini farklı sabote etme alışkanlıkları vardır.

Güçlü koçluk yapmak, güçlü bir koç olmak ile ilgili değildir. Danışanın hissettiği güç ile ilgilidir. Koçluk ilişkisinde güç birlikte yaratılan sinerjiden doğar. Danışanın ortaya koyduğu enerji, koçun sorumluluk, beceri değişimleri anlama kabiliyetinde ortaya çıkar.

Koçluk, insanların kendi performanslarını azamiye çıkarmaları için potansiyellerini serbest bırakmalarıdır. Onlara öğretmek yerine öğrenmelerine  yardımcı olmaktır.

Bu fikir yeni değildi. Sokrates aynı kavramı iki bin yıl önce dile getirmişti. Ama felsefesi son iki yüzyılın materyalist indirgemecilik telaşı içinde kayboldu. Yeni model bizlerin daha çok meşe palamutlarına benzediğimizi, her birimizin içinde muhteşem bir meşe ağacı olma potansiyeli olduğunu söylüyor. Beslenmeye, cesaretlendirilmeye ve uzamak için ışığa ihtiyacımız var ama meşe ağacı olmak zaten bizim içimizde

.

Ve her şey koçluğun ana sütunlarından biri ile başlar. Farkındalık; Bir şeyin farkında olduğumuzda, onu değiştirme seçeneğimiz olur.

Farkındalığın Çeşitleri;

Öz Farkındalık; Neyi niye yaptığınızı anlamak; Tepki göstermek yerine vereceğiniz karşılıkları bilinçli olarak seçmek için, insani eğilimlerinizi, iç müdahalelerinizi ve ön yargılarınızı fark etmeyi öğrenmek…

Başkalarının Fakında Olmak; Performansın arkasındaki kişiyi görmek İlişkileri yönetmek, ilham vermek, bireyler ve ekipler ile güçlü bir şekilde işbirliği yapmak için insanların güçlü yönlerini ve motivasyonlarını tespit etmeyi öğrenmek. Çalıştığınız insanlar konusunda meraklı olmak.

Kültür üzerinde olum bir etki yaratmak; Bireysel, ekibe ait olan ve organizasyonel hedefleri birbiriyle uyumlu hale getirmeyi öğrenmek ve yüksek performansa, öğrenmeye ve zevk almaya yol açan bir koçluk tarzı geliştirmek.

Unutmayın ‘’ Koçluk anlatmaya karşılık soru sormaktır ‘’

KOÇLUKTA ÖNEMLİ TANIMLAR

Koçluk: Kişilerin kendilerini ve performanslarını geliştirmeleri için, amaçlarını ve vizyonlarını netleştirmeleri, hedeflerini gerçekleştirmeleri ve potansiyellerine ulaşmaları için destek olmaktır. Farkındalık ve sorumluluk, araştırma, amaçlı inceleme ve kendini gerçekleştirme aracılığıyla artırılır. Koçluk şimdiki zamana ve geleceğe odaklanır. Koçluk; koç ile koçluk alan kişi arasında tam bir ortaklıktır.

Etik Kurallar: Koçun koçluk alan kişiye karşı ahlaki yükümlülükleri vardır.  Tüm bu etik kuralları anlamak, iletmek ve bunlara sadık kalmak zorundadır.

Farkındalık: Zihin, duyular ve duygular aracılığıyla kazanılan, içgörülerin oluştuğu, yüksek kaliteli, konuyla ilişkili girdidir. Farkındalık kişinin kendisi, başkaları, durumları ya da şartlar hakkında olabilir. Koçluk, gelişime ve performans kapasitelerini arttırmak amacıyla koçluk alan kişinin doğru öz algsısına ulaşılabilmesini kolaylaştırmak ve ilişkili alanlardaki farkındalığını yükseltmek ile ilgilidir.

Sorumluluk: Sahiplenmek ve eyleme geçme taahhüdünde bulunmak için yapılan kişisel bir seçimdir. Empoze edilmez içten gelen bir seçimdir.

Güven: Koçluk mahremiyet, karşılıklı saygı ve koçluk alan kişinin refahı ve geleceği için samimi bir ilgi üzerine kurulmuş, koç ve koçluk alan kişi arasındaki derin ve güven dolu bağlantıya dayanır.

Gündem: Koçluk alan kişi koçluğun odak noktasını seçer ve koç da sonuca bağlılık olmadan bu gündeme eşlik eder.

Hedef Belirleme: Koç ve koçluk alan kişi, koçluğun arzu edilen çıktısının ne olacağı konusunda mutabık kalırlar. Örneğin ‘’ Her gün işe yarım saat erken gitmek için etkin bir planım olmasını istiyorum.

Takdir: Koç, koçluk alan kişiye onun hakkında  takdir ettiği, kendisine olan inancı ve güveni artırabilecek ve kendisini daha eksiksiz tanımasına yardım edebilecek bir şeyi iletir. Takdir onaylamanın içten bir biçimidir.

Güçlü Sorular Sormak: Koç ilk olarak dikkati, düşünceyi ve gözlemi zorlayan, geniş kapsayıcı sorular sorar. Ardından odağın, netliğin, ayrıntının ve kesinliğin kalitesini artırmak ve koçluk alan kişinin arzu ettiği sonuca yönelik keşfi, iç görüyü, yeni öğrenmeyi, bağlılığı ya da eylemi uyandırmak için konuya daha fazla odaklı sorular sorar. Güçlü sorular merakı ve aktif dinlemeyi yansıtır.

Değerler: En fazla sadık kaldığımız ve savunmak istediğimiz rehber niteliğindeki prensiplerimizdir. Koçluk alan kişinin temel değerlerini tespit etmek ve anlamak koçluk ilişkisi için çok önemlidir. Koç, koçluk alan kişinin değerlerini beyan ederek ve onları her gün canlı tutmak üzere çalışarak aldığı zevki, performansını ve genel olarak iyiliğini arttırmasına destekleyici bir etken olarak kullanabilir. Örneğin ‘’Tamlık değerini her gün işte canlı nasıl tutabilirsin’’ diye sorabilir?

Anlaşma: Koç ve Koçluk alan kişi, uzun vadeli koçluk etkileşiminden koçluk alan kişinin ne istediğini, koçluk alan kişinin ihtiyaçları ile koçluk yaklaşımı ve yöntemleri arasında etkin bir eşleşme olup olmadığını ve koç ile koçluk alan kişinin sorumluluklarını belirlemek amacıyla koçluk anlaşmalarını birlikte tasarlarlar. Başta, koçluk alan kişinin koçluk sürecinin yapısını anlamasını, koçluktan gelen bir talebe karşılık verme seçenekleri olmasını sağlamak, ilişki içinde uygun olanı oluşturmak ve lojistik, ücretler ve program çıkarma gibi özel parametreleri tartışmak önemlidir.

Aktif Dinleme: Koç, koçluk alan kişinin kelimeler, sessizlik, ses tonu, beden dili, duygular ve enerji ile ilettiği şeyin özünü anlamak için dinle; altta yatan inançları ve endişeleri, motivasyonu ve adanmışlığı duymak için dinler; koçluk alan kişinin vizyonunu, hedeflerini ve daha büyük amacını duymak için dinler. Koçluk alan

Bir önceki yazımız olan Bir Ebeveynin Haykırışı; Ne Olacak Bu Çocuğun Hali? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

212 Derece Koçluk Akademisi 2023