Özlem Sezer

Özlem Sezer

Özlem Sezer Hacettepe Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü mezunudur. İş hayatına Bankacılık ve Finans sektörleri ile başlamış, Ulusal ve Uluslararası Finans Kurumlarında yöneticilik yapmış, Kurumsal Bankacılık ve Finans konularında uzmanlaşmıştır. Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarda Finans ve Proje Finansmanı Eğitimleri düzenlemiş ve perakende sektöründe yine Uluslararası bir markanın yöneticiliğini yapmıştır.

Daha sonra kendi Halkla İlişkiler (PR) şirketini kurmuş, Sanayi ve Teknoloji firmaları ağırlıklı olmak üzere, çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları, STK’lar ve Belediyelere; Basın Danışmanlığı, Algılama Yönetimi, Marka Danışmanlığı ve Konumlandırma, Kurum içi Halkla İlişkiler, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Kriz Yönetimi konularında hizmet vermiştir. Yine kendi bünyesinde reklam şirketi kurarak, ağırlıklı olarak PR desteği verdiği müşteriler olmak üzere, reklam faaliyetlerinde bulunmuştur.
2015 yılında aldığı bir kararla İngiltere’ye yerleşmiş ve halen Londra’da kızı ile birlikte yaşamaktadır. İngiltere’de aynı adla şirketini kurarak İngiltere ve Almanya’da yerleşik firmalara danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir.

212 Derece Koçluk Akademisi ile yolları kesişmiş, ICF (International Coaching Foundation) onaylı ACTP programından başarı ile mezun olmuştur. Yine 212 Derece Koçluk Akademisi’nde Uluslararası akredite TCCP (Transformational Coach Certificate Program) eğitimini, Koçlukta Uzmanlaşma ve Practicum, NLP ile Koçluk, Enneagram ile Koçluk eğitimlerini tamamlamış, Transformational Master Coach ünvanını almıştır.

İngiltere’de ,Centre of Exchellenge’dan 150 saatlik Transactional Analysis Eğitimi ile 150 CPD Body Language Diploma Eğitimlerini ve 212 Derece Koçluk Akademisi’nden Pozitif Psikoloji, Duygusal Zeka ve Beden Dili Eğitimlerini tamamlamıştır. Ayrıca İlişki Danışmanlığı konusunda bir üniversiteden Sertifika Eğitimi almıştır.

ICF tarafından verilen ACC ünvanına sahip olan Özlem Sezer PCC sürecine devam etmektedir. Özellikle ilgilendiği konu olan Transactional Analysis (TA) konusunda uzmanlaşmış, İlişki Koçluğu ve Ebeveyn Koçluğu başta olmak üzere Danışanlarına hizmet vermeye devam etmektedir.

212 Derece Koçluk Akademisi 2023