Koçlukta Pozitif Psikoloji ve Mutluluk Bilimi

Pozitif Psikoloji ve Mutluluk Bilimi

Pozitif psikoloji ve mutluluk bilimi, bir koç için çeşitli faydalar sağlayabilir. Bu alanlar, bireylerin potansiyellerini keşfetmelerine, yaşamlarını daha anlamlı kılmalarına ve genel esenliklerini artırmalarına odaklanır.

Pozitif psikoloji, bireylerin güçlü yönlerini ve potansiyellerini ortaya çıkarmaya odaklanır. Bir koç, danışanlarının benzersiz yeteneklerini anlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu, bireyin kariyer, ilişkiler veya kişisel hedefleri konusunda daha tatmin edici bir yaşam sürmesine katkı sağlar. Esenlik bilimi, bireylerin kendi değerlerine dayalı olarak anlamlı hedefler belirlemelerine odaklanır. Bu yaklaşım danışanların hedeflere ulaşmak için motivasyon sağlama ve adım adım ilerleme konusunda rehberlik edebilir.

Martin Seligman, Amerikalı bir psikolog ve pozitif psikolojinin öncülerinden biridir. 12 Ağustos 1942’de doğan Seligman, psikoloji alanındaki önemli katkılarıyla tanınmaktadır. Psikolojiyi geleneksel olarak hastalıklara odaklanan bir disiplinden, insanların iyilik hallerini ve güçlü yönlerini keşfetmeye yönlendiren pozitif psikolojinin kurucusu olarak bilinir. Pozitif psikoloji, bireylerin mutluluğu, anlamı ve yaşam doyumu gibi olumlu yönlerine odaklanan bir yaklaşımı temsil eder.

Seligman, Amerikan Psikoloji Birliği’nin başkanlığını da yapmıştır. Bu dönemde, psikologların sadece hastalıklara odaklanan bir yaklaşımdan ziyade insanların iyilik hallerine yönelik bir perspektife daha fazla vurgu yapılması konusunda çaba sarf etmiştir. Seligman’ın Öğrenilmiş çaresizlik teorisi, insanların yaşadıkları olumsuz deneyimlerin ardından oluşan çaresizlik hissini inceleyen bir teoridir. Bu teori, bireylerin yaşam olaylarına karşı kontrol kaybettiklerinde ortaya çıkan çaresizlik hissini açıklar.

arrangement beautiful bloomed flowers

Martin Seligman’ın Esenlik Üzerine PERMA Teorisi,

Daha önceki Otantik Mutluluk Teorisi’ni  geliştirmiş olup, mutluluğun üç farklı yaşam yolundan kaynaklandığını öne sürmüştür. İlk yol, olumlu duyguları veya zevki maksimize etmeyi ve negatif duyguları minimize etmeyi amaçlayan Keyifli Yaşam’dır. Seligman, bu hedonistik yaşam yöneliminin hoş ve hatta bağımlılık yapıcı olabileceğini ancak temel yaşam yönelimlerine ek olarak, katılım ve anlamı takip eden ek yaşam yönelimleri olmadan boş olabileceğini gözlemledi. Katılımlı Yaşam, doğal güçlere dayalı dikkatlice ölçülen zorluklara katılmayı içerir ve bu zorluklar, becerilere yakın bir şekilde eşleşerek akış durumunu üretir. Akış, becerilerin zorluklar ve fırsatlarla sıkı bir şekilde eşleştiği ve içsel olarak ödüllendirici bir etkinlikte tamamen absorbe olma durumu olarak tanımlanan bir dikkatsel ve duygusal durumdur (Csikszentmihályi, 1990).

Son olarak, Seligman, iyi bir yaşamın sadece kendi çıkarımızdan daha büyük bazı değerli sonuçları takip ettiğini ileri sürdü. Anlamlı Yaşam (genellikle Yunanca terim “Eudaimonia” olarak adlandırılır), başkalarına veya kendimizin ötesinde bir şeyin yararına bir amaç veya sonuca çalışmayı içerir. Bu, başkalarının refahını teşvik etmek gibi birçok şekilde gerçekleştirilebilir ve bir kişinin dininden veya yaşam felsefesinden etkilenebilir.

Otantik Mutluluk Teorisi, bu nedenle gerçekten tatmin edici bir iyi yaşamın bu yolların her birini değişen derecelerde takip etmeyi gerektirdiğini öne sürer. Seligman’ın PERMA teorisi (Seligman, 2011), önceki teorisini iki ek öğe ekleyerek genişletmiştir:

Pozitif İlişkiler ve Başarı. Bu nedenle, PERMA şu anlamlara gelir:

P – Pozitif duygu

E – Katılım

R – Pozitif İlişkiler

M – Anlamlı Yaşam

A – Başarı

Nörobilim Koçluğu

Nörobilim koçluğu, nörobilim prensiplerini ve bulgularını kullanarak bireylerin öğrenme, performans ve gelişimini destekleyen bir koçluk yaklaşımıdır. Nörobilim koçluğunda başarılı olmak için şu faktörlere dikkat edilebilir.

Yetişkin plastisitesi

“Yetişkin plastisitesi” terimi, yetişkin beyinin değişme veya adapte olabilme yeteneğini ifade eder ve bu durum, beyinin belirli ve özel davranış bağlamalarında aktif olduğu zaman ortaya çıkar. Yetişkin beyin, değişikliği sadece önemli, ödüllendirici veya kendisi için faydalı olduğunu değerlendirdiğinde izin verir.

“Olgun beyinde, nöroplastisite kapasiteleri farklı beyin bölgeleri ve fonksiyonları arasında değişir. Bazı temel duyusal beyin bölgeleri (örneğin, görsel veya işitsel korteks) değişim için çok az kapasite gösterirken, öğrenme, bellek, dikkat ve daha yüksek düzeyli yürütme fonksiyonlarında rol oynayan diğer bölgeler daha plastiktir. Bu, örneğin, doğuştan Japon konuşmacıların ana işitsel korteksinde “r” sesini “l” sesinden ayırt etme yeteneğinin kaybolabileceği, ancak ikinci bir dil öğrenme yeteneğinin kaybolmadığı bir durumu içerebilir. Elbette, ikinci dilin çocuklukla karşılaştırıldığında yetişkinlikte öğrenilmesi daha fazla çaba gerektirir ” Merzenich, 2012; Takesian

Program Hedefi

  • Pozitif Psikolojinin Temel İlkeleri
  • Olumlu Duygular ve Refah:
  • İyi Duygusal Sağlık ve Stres Yönetimi
  • Psikolojik Esenlik:
  • Olumlu İlişkiler
  • Karakterimizin Güçleri ve Kişisel Gelişim
  • Pozitif Liderlik ve İş Performansı
  • Pratik Uygulamalar ve Egzersizler

212 Derece Koçluk Akademisi 2023