Enneagram 3 Kapasite

Bu yazımızda Enneagram 3 Kapasite yaklaşımını ele alacağız.

Kalp-Duygu Merkezli Mizaç Tipleri

İki, Üç ve Dört mizaç tipleri dünyayı duygusal zekâ ile algılama eğilimindedirler. Mücadele ettikleri temel duygu, üzüntü ve mahçubiyettir. Çevrelerindeki insanlarla ilişki kurmak, sevildiklerini hissetmek ve diğerlerinin onlara nasıl tepki verdiklerini algılamak için duygularını kullanırlar,  onay ve kabule ihtiyaç duyarlar. İkiler, hoş görülebilir bir imaj yaratmaya çalışır ve kendi değerlerinin doğrulanması için başkalarıyla ilgilenirler.

Üçler başarılı bir imajı yansıtmak için çalışır  ve başardıkları şey için başkalarının saygısını ve hayranlığını ararlar. Dörtler, eşsiz veya farklı bir imaj yaratmaya çalışır ve  duygusal duyarlılıklarını kullanırlar. Enneagram tip Üç, Kalp Merkezli mizaç tipinin çekirdek tipidir; İki ve Dört stilleri tip üçün  varyasyonlarıdır.

Düşünce Merkezli Mizaç Tipleri

Düşünsel Merkezli mizaç türleri Beş, Altı ve Yedidir. Mücadele ettikleri temel duygu, korku ve endişedir. Beşler korkuları anlayarak geri çekilerek  korkuya tepki verirler. Altılar, en kötü senaryoları öngörerek ve neyin ters gidebileceğini önlemeye yönelik planlar tasarlayarak tepki verir. Yediler, korkudan hızlı bir şekilde keyifli olanaklara dönüşen farklı bir yol izler.

Çoğu yediler korkuyor görünmeseler de, aslında bir kaçınma reaksiyonu sergileyerek korku ve acıdan kaçarlar.  Enneagram tip altı, düşünsel merkezli mizaç tipinin çekirdek tipidir; Beş ve Yedi tiplerinde Enneagram tip altının  varyasyonları vardır.

Eylemsel Merkezli Mizaç Tipleri

Sekiz, Dokuz ve Birler eylemsel merkezli mizaç tiplerindendir. Mücadele ettikleri temel duygu öfkedir.  Sekizler öfkelerini sık sık ve doğrudan ifade etme eğilimindedir. Birisine yapılan adaletsizlik, başkalarında görülen zayıflık, veya yalan söyleyen biri tarafından uyarılabilirler. Dokuzlar doğrudan öfke ve çatışmayı önleme eğilimindedirler, huzur, uyum ve rahatlık hissini tercih ederler.

Çok derinde gömülü olan öfke, bir şeyleri görmezden gelindiğinde ya da bir şey yapmaya zorlandıklarında, pasif-saldırgan bir davranışa dönüşebilir. Birlerin öfkesi ise kusursuzluk isteğinden kaynaklanır, patlamalar ve küskünlük alevleri ile kendini gösterir. Birler ayrıca, kendi öfkesine yenilir yani  içe dönük öfke yaşarlar. Enneagram tip Dokuz,  Sekiz ve  tip Bir  varyasyonları olan üç Eylemsel Merkezli Mizaç tipinin çekirdek tipidir.

Bir önceki yazımız olan 9 TİP MİZAÇ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

212 Derece Koçluk Akademisi 2023