Geri Bildirim Verme Sanatı: Etkili iletişim Örnekleri

Etkili geri bildirim teknikleri, olumlu ve olumsuz örnekler ve dikkat edilmesi gerekenler. Geri bildirim verme ve alma sanatı hakkında detaylı bilgi.Geri Bildirim Verme Sanatı: Etkili İletişim Örnekleri

İletişimin önemli bir unsuru olan geri bildirim, kişiler arasında etkili iletişimi sağlayan bir araçtır. Geri bildirim, karşılıklı ilişkilerde anlayışı ve gelişimi destekleyen bir yapıya sahiptir. Bu yazıda, geri bildirim verme sanatı üzerine odaklanacağız. Geri bildirim nedir? Etkili geri bildirim özellikleri nelerdir? Doğru geri bildirim verme teknikleri nelerdir? Olumlu ve olumsuz geri bildirim örnekleri konusunda neler söylenebilir? Geri bildirim verirken dikkat edilmesi gerekenler ve geri bildirim alma sanatı hakkında bilgiler paylaşacağız.

Etkili iletişim için gerekliliği ve doğru uygulama yöntemleri ile geri bildirim verme sanatını ele alarak, geri bildirim sürecinin karşılıklı anlayış ve gelişim için nasıl bir araç olduğunu inceleyeceğiz. Bu yazıda yer alacak örnekler ve bilgilerle geri bildirim verme konusunda adım adım bilgi sahibi olacaksınız.

Geri Bildirim Nedir?

Geri Bildirim Nedir?

Geri bildirim, bir kişi veya grup hakkında verilen bilgi, yorum veya eleştiridir. Birçok farklı ortamda geri bildirim verilebilir; işyerinde, okulda, sosyal çevrede ve daha pek çok alanda. Geri bildirim, kişinin davranışlarını geliştirmesine yardımcı olabilir. Hem olumlu hem de olumsuz geri bildirimler kişinin gelişimine katkı sağlar.

Geri bildirimler, bir kişinin performansını değerlendirmek, motivasyon sağlamak, iletişimi güçlendirmek ve gelişimini desteklemek amacıyla kullanılır. Doğru bir şekilde verilen geri bildirim, kişinin kendi hatalarını görmesine ve gelişimine katkı sağlamasına yardımcı olabilir.

Geri bildirim, iletişimde önemli bir rol oynar. Doğru ve etkili geri bildirim verme teknikleri kullanılarak, kişinin kendisini geliştirmesine yardımcı olunabilir. Bu nedenle, geri bildirim verme sanatı herkes için önemlidir.

Geri Bildirim Özellikleri
 1. Net ve açık olmalıdır.
 2. Yapıcı olmalıdır.
 3. Objektif olmalıdır.
 4. İyi niyetli olmalıdır.
 5. Alıcıya fayda sağlamalıdır.

Etkili Geri Bildirim Özellikleri

Geri bildirim verme sürecinde etkili iletişim, başarılı geri dönüşler sağlamak için önemli bir unsurdur. Bir geri bildirim etkili olabilmesi için bazı özelliklere sahip olmalıdır.

1. Doğru zamanda verilmesi: Geri bildirim, olayın hemen ardından verildiği takdirde daha etkili olacaktır. Olayın tazeliği korunduğu için detaylar daha net hatırlanır ve geri bildirimin olumlu etkisi daha fazla olur.

2. Yapıcı olması: Etkili geri bildirim, yapıcı eleştiriler içermelidir. Tutarlı ve gerçekçi olmalıdır. Bu sayede kişi, geri bildirimi kendisini geliştirmek için bir fırsat olarak görecektir.

3. Özgün olması: Her geri bildirim durumu farklıdır ve kişisel olarak ele alınmalıdır. Genellemelerden uzak durulmalı, bireysel performans ve davranışlara odaklanılmalıdır.

4. Karşılıklı iletişime dayalı olması: Etkili geri bildirim, karşılıklı iletişime dayalıdır. Kişiye sadece bir şeyler anlatmak değil, aynı zamanda ondan geri bildirim almak da önemlidir. Bu sayede geri bildirimin etkisi artar.

Doğru Geri Bildirim Verme Teknikleri

Geri bildirim verme, herhangi bir ilişki ve iletişim sürecinde oldukça önemli bir noktadır. Doğru geri bildirim vermek, karşımızdaki kişiyi anlamak, onun duygularına ve düşüncelerine saygı duymak anlamına gelir. Eğer olumlu bir iletişim kurmak ve ilişkilerde başarı elde etmek istiyorsak, doğru geri bildirim verme tekniklerini öğrenmeli ve uygulamalıyız.

Doğru geri bildirim verme konusunda dikkat edilmesi gereken bazı teknikler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, açık ve net bir şekilde geri bildirim vermektir. Karşımızdaki kişiye neyin yanlış olduğunu veya neyin beğenildiğini açık bir dille ifade etmek, iletişimdeki netliği ve anlaşılırlığı artırır.

Bir diğer geri bildirim verme tekniği ise, örnekler kullanmaktır. Genelde soyut kavramların anlaşılması zor olabilir. Bu yüzden geri bildirimde bulunurken somut örnekler vermek, karşımızdaki kişinin daha iyi anlamasını sağlar.

Bununla birlikte, doğru geri bildirim verme tekniklerinden biri de zamanlama konusuna dikkat etmektir. Geri bildirim verirken uygun bir zaman ve ortam seçmek, karşımızdaki kişinin duygusal olarak rahat olmasını ve geri bildirimi daha iyi karşılamasını sağlar.

Geri bildirim verme sanatında en önemli noktalardan biri de, karşımızdaki kişinin duygularına saygı duymaktır. Eleştiri yaparken daima nazik ve anlayışlı bir dil kullanmak, karşımızdaki kişinin motive olmasını ve gelişimine daha olumlu bir şekilde odaklanmasını sağlar.

Etkili Geri Bildirim Verme Teknikleri
 1. Açık ve net bir şekilde geri bildirim vermek
 2. Somut örnekler kullanmak
 3. Uygun zaman ve ortam seçmek
 4. Karşımızdaki kişinin duygularına saygı duymak

Olumlu Geri Bildirim Örnekleri

Geri bildirim, hem iş hem de kişisel yaşamımızda oldukça önemli bir iletişim aracıdır. Olumlu geri bildirim, karşı tarafa olumlu bir şekilde davranışlarını sürdürmesi için yapılan geri bildirimlerdir. İşte olumlu geri bildirim örnekleri:

1. Takdir Edici Geri Bildirim: Çalışma arkadaşınızın proje sunumunu beğendiğinizi ve onun başarılı bir iş çıkardığını belirtmek olumlu bir geri bildirimdir. Bu tarz geri bildirimler, kişinin motivasyonunu artırır.

2. Teşvik Edici Geri Bildirim: Bir çalışanın yeni bir projeye girişme isteğini teşvik etmek için olumlu geri bildirimde bulunabilirsiniz. Senin fikrin gerçekten değerli, bu projede senin katkın bize çok şey katacak gibi cümlelerle teşvik edici geri bildirimlerde bulunabilirsiniz.

3. İlham Verici Geri Bildirim: Bir ekibin moralini yükseltmek için ilham verici geri bildirimlerde bulunmak oldukça etkilidir. Örneğin, Bu zorlu süreçte hep birlikte başardık. Hepinize teşekkür ederim, harika bir iş çıkardık gibi cümlelerle ilham verici geri bildirimlerde bulunabilirsiniz.

4. Özendirici Geri Bildirim: Bir çalışanın daha fazla sorumluluk almasını istediğinizde, ona özendirici geri bildirimlerde bulunmak etkili olacaktır. Bu konuda gerçekten iyisin, daha fazla sorumluluk alabileceğine inanıyorum gibi cümlelerle onu teşvik edebilirsiniz.

Olumsuz Geri Bildirim Örnekleri

Olumsuz Geri Bildirim Örnekleri

Olumsuz geri bildirim verirken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, kişisel saldırıdan kaçınmaktır. Örneğin, Sen her zaman dağınıksın demek yerine, Bu raporu daha düzenli hazırlayabilir misin? şeklinde bir geri bildirim vermek, karşılıklı iletişimi olumlu yönde etkileyecektir.

Bir diğer olumsuz geri bildirim örneği ise, işi eleştirip çözüm getirmemektir. Sadece olumsuz bir tespit yapmak, karşı tarafa iş yapma konusunda motivasyon düşürebilir. Dolayısıyla, Bu sunumu beğenmedim, şu konuları daha detaylı ele almalısın gibi bir geri bildirim vermek, olumsuzluğun yanında çözüm de sunmaktır.

Olumsuz Geri Bildirim Örnekleri Doğru Yaklaşım
Sen hiçbir zaman vaktinde yetiştiremiyorsun. Vaktinde teslim etmen iş akışını daha verimli kılacak.
Hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun. Daha dikkatli olmalısın, hataları gözden geçirerek tekrar kontrol etmelisin.
 1. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta, olumsuz geri bildirimi karşı tarafa duygusal sözcükler kullanmadan iletmektir. Örneğin, Bu projeyi beğenmedim demek yerine Bu projenin bazı noktalarını geliştirmek gerekebilir şeklinde bir geri bildirim vermek, karşı tarafı olumsuz yönde etkilemekten kaçınmaktır.
 2. Olumsuz geri bildirimde karşı tarafa alternatif çözümler sunmak da oldukça önemlidir. Eleştirirken aynı zamanda çözüm yolları göstermek, karşı tarafın motivasyonunu ve iş yapma isteğini arttıracaktır.

Geri Bildirim Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Geri Bildirim Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler, iş hayatında ve kişisel ilişkilerde oldukça önemli bir konudur. Geri bildirim verirken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır. İlk olarak, geri bildirimi doğru zaman ve doğru yerde vermek oldukça önemlidir. Herkesin duygusal yapısı farklı olduğu için, geri bildirimi verirken kişinin duygusal durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca, geri bildirim verirken kişisel saldırıdan kaçınmak da önemlidir. Karşınızdaki kişiyi incitmeden ve kırılmadan geri bildirimde bulunmak, iletişimi güçlendirecektir.

Diğer bir önemli nokta, geri bildirim verirken objektif olmaktır. Yani, duygusal ilişkilerinizden bağımsız bir şekilde gerçekleri yansıtmak ve açık bir dil kullanmaktır. Ayrıca, geri bildirim verirken kişisel önyargılardan arınmış olmanız da oldukça önemlidir. Karşınızdaki kişiye adil ve dengeli bir geri bildirim vermek, güveni ve saygıyı güçlendirecektir.

 1. Geri bildirim verirken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, detaylı geri bildirim vermek olmalıdır. Yani, sadece genel bir ifade kullanmak yerine, konkretnoktaları belirterek geri bildirimde bulunmalısınız. Bu şekilde, karşınızdaki kişiye neyin yanlış gittiğini net bir şekilde anlatmış olursunuz.
 2. Empati yapmak da geri bildirim verirken oldukça önemlidir. Empati yaparak karşınızdaki kişinin duygusal durumunu anlamaya çalışmak, onun perspektifinden bakabilmek, iletişimi kuvvetlendirecektir.

Son olarak, geri bildirim verirken dinlemek ve anlamak da oldukça önemlidir. Geri bildirim almak isteyen kişinin duygularını ve düşüncelerini dikkatlice dinleyerek, onun ne hissettiğini anlamak, sağlıklı bir iletişim kurmanızı sağlayacaktır.

Etkili Geri Bildirim Teknikleri Örnek Cümleler
Yumuşak bir dil kullanmak Senin bu konuda daha iyi yapabileceğin şeyler var, belki biraz daha çalışman gerekebilir.
Sevgi ve saygıyla yaklaşmak Seni gerçekten dinledim ve hissettiklerini anlamaya çalıştım.

Geri Bildirim Alma Sanatı

Geri Bildirim Alma Sanatı, çalışma hayatında ve kişisel ilişkilerde önemli bir role sahiptir. Bir kişiye geri bildirim vermek, onun gelişimine katkıda bulunmak ve iletişim becerilerimizi geliştirmek için oldukça önemlidir.

Geri Bildirim Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. Dinleme becerilerini geliştirin: Geri bildirim alırken, karşı tarafın söylediklerine dikkatle odaklanmak ve anlamaya çalışmak oldukça önemlidir. Bu şekilde, verilen geri bildirimi daha etkili bir şekilde değerlendirebiliriz.

2. Olumsuz geri bildirimleri olumlu bir şekilde alın: Olumsuz geri bildirimler her zaman yapıcı olmayabilir, ancak bu tür geri bildirimleri kişisel algıdan uzak bir şekilde ele almak, gelişimimiz için oldukça faydalı olacaktır.

3. Teşekkür edin: Geri bildirim veren kişiye teşekkür etmek, iletişimde pozitif bir atmosfer yaratır ve karşı tarafın samimiyetine olan güveni artırır.

Etkili Geri Bildirim Alma Teknikleri
 1. Dinleme becerilerini geliştirmek
 2. Olumsuz geri bildirimleri olumlu bir şekilde almak
 3. Teşekkür etmek

Sık Sorulan Sorular

Etkili geri bildirim nedir?

Etkili geri bildirim, karşıdaki kişiye açık, net ve yapıcı bir şekilde iletilen geri dönüşlerdir. Kişinin gelişimine katkı sağlayacak şekilde verilir.

Etkili iletişim nasıl sağlanır?

Etkili iletişim sağlamak için karşılıklı anlayış, empati, açık ve net bir dil kullanımı önemlidir. Ayrıca dinleme ve anlama becerileri de etkili iletişimi destekler.

Geri bildirim verirken nelere dikkat edilmelidir?

Geri bildirim verirken kişinin duygularına saygı göstermek, açık ve net olmak, ivedilikle geri bildirim vermek ve yapıcı olmaya özen göstermek önemlidir.

Etkili geri bildirim vermenin faydaları nelerdir?

Etkili geri bildirim, karşılıklı anlayışı artırır, kişisel gelişimi destekler, motivasyonu artırır ve iletişimi güçlendirir.

Geri bildirim verme sanatını geliştirmek için ne yapılabilir?

Geri bildirim verme becerilerini geliştirmek için aktif dinleme, empati kurma, açık iletişim, öz değerlendirme ve geri bildirim alma alışkanlıkları kazanılabilir.

Hangi durumlarda geri bildirim vermek önemlidir?

Geri bildirim vermek, iş performansı, insan ilişkileri, eğitim ve kişisel gelişim süreçlerinde önemli bir araçtır. Herhangi bir alanda gelişim sağlamak istendiğinde geri bildirim vermek önemlidir.

Geri bildirim verme sanatı neden önemlidir?

Geri bildirim verme sanatı, insan ilişkilerini güçlendirir, gelişimi destekler ve iletişimi doğru bir şekilde kurmayı sağlar. Bu nedenle bireysel ve kurumsal düzeyde önemlidir.

Bir önceki yazımız olan Liderlik Gelişiminde Koçluğun Önemi ve Katkıları başlıklı makalemizde liderlikgelişimi, liderlikkavramı ve liderlikkoçu hakkında bilgiler verilmektedir.

212 Derece Koçluk Akademisi 2023