DISC İle Koçluk Uzmanlık Eğitimi

DISC ile Koçluk Uzmanlık Eğitimi

Eğitimin Amacı

DISC ile Koçluk Uzmanlık Eğitimi, katılımcılara kişilik tipi analizi ve koçluk becerilerini bir araya getiren bir eğitim programıdır. Bu eğitim, katılımcılara kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlayacak temel yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar. Eğitim sonunda katılımcılar, DISC kişilik analizi ve koçluk tekniklerini kullanarak bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olabileceklerdir.

Eğitimin Faydaları

  • DISC kişilik analizi ile insanların davranışlarını daha iyi anlama yeteneği kazanma
  • Koçluk becerilerini geliştirme ve bireylere rehberlik etme kabiliyeti kazanma
  • İletişim becerilerini artırarak daha etkili iletişim kurabilme yeteneği
  • Kendi ve başkalarının güçlü yanlarını tanıma ve geliştirme fırsatı
  • İş ve kişisel yaşam dengelemeyi öğrenme
DISC İle Koçluk Eğitimi

DISC İle Koçluk Eğitimi

Niçin Disc İle Koçluk

DISC ile koçluk, koçların bireylerle daha etkili bir şekilde çalışmalarına yardımcı olan bir yöntemdir. Bu yöntem, kişilerin DISC kişilik profillerini kullanarak koçluk yapmayı içerir.

DISC, bireylerin kişilik özelliklerini anlama ve değerlendirme konusunda koçlara rehberlik eder. Bu, koçların bireylerle daha etkili iletişim kurmalarına yardımcı olur. Kişilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine yardımcı olur. Bu sayede koçlar, bireylerin potansiyellerini daha iyi anlayabilirler. DISC analizi, bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda kolay bir rehberlik sağlar.

Disc ile Koçlar, liderlik stillerini ve etkileşim tarzlarını değerlendirebilirler. Böylelikle, daha etkili bir şekilde liderlik yapmalarına yardımcı olabilir. DISC ile koçluk, takım üyelerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu da takım içi işbirliği ve verimliliğe katkı sağlar. Koçlar, DISC analizi kullanarak bireyler arasındaki potansiyel çatışmaları önleyebilir veya çözebilirler. Bu, iş ilişkilerini daha sakin ve verimli hale getirebilir.

Tüm bunlarla birlikte DISC ile Koçluk duygusal zeka ve empati gelişimini destekler. Bireylerin duygusal ihtiyaçlarını ve reaksiyonlarını anlama konusunda yardımcı olur.

DISC Değerlendirmesi ile sizi neyin motive ettiğini fark edebilirsiniz.

DISC Nedir?

1920’lerde psikolog William Moulton Marston’ın çalışmasına dayanan DISC modeli , davranış tarzlarını ve tercihlerini değerlendirmenin popüler, basit, standart ve nispeten kolay bir yoludur.

“Kişisel” grafiğiniz davranışsal açıdan sizin parmak iziniz gibidir. İhtiyacınıza yönelik özelleştirilmiş DISC raporlarından yararlanabilirsiniz.

DISC Raporları, kendinizi ve diğer insanları daha iyi tanıyabilmeniz için bilgiler sunan bir araçtır. Grafikler anket süresince yapmış olduğunuz seçimlerden üretilen bireysel verileriniz kullanılarak hazırlanır ve hakkınızda detaylı bilgiler sağlar. Ayrıca DISC prensiplerini kullanarak, size göre öncelikleri ve tercihleri farklı insanlar ile daha etkili ilişki kurmayı öğrenebilirsiniz.

DISC sisteminde 9 Trilyona yakın benzersiz davranışsal tercih, 209 Bin farklı grafik ile ifade edilmiş ve her bir grafik altında yaklaşık 42 milyon davranışsal tercih anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde özetlenmiştir. DISCProfil modeli D,i,S ve C olarak adlandırdığımız dört temel stilden oluşur. Her bir stil sadece kendi başına olabileceği gibi ikili yada üçlü gruplar halinde diğer stillerle birleşerek kırk farklı DiSC Stili oluştururlar.

 

212 Derece Koçluk Akademisi 2023