Yüksek Performans

Tüm ekip üyelerinin kendi  yaşámlarına  performans vermelerini sağlayın.

Yüksek Performans Koçluğunu yüksek performanslılar için Koçluk anlamında düşünebilirsiniz,`başka bir deyişle herhangi bir sebeple , “yıldızlı kabiliyet” şeklinde tanımlanan insanlardır.

Gerçekte,Yüksek Performans Koçluğu yaşamlarında veya alanlarında yüksek potansiyele erişen tüm insanlara yardım etme anlamındadır.Yönetici için KOÇ olarak, bu işlerinde performanslarını geliştirip arttıran insanlarla birlikte çalışmak anlamına gelir.

Yuksek Performans Koçluğu, organizasyonunuz içindeki diğer insanlarla da çalışmalarınızı kapsayabilir-çalıştığınız işyerini bir yüksek performanslı organizasyon yapmak için diğer yönetici ve liderler ile işbirliği – herkese yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için destek sağlar.

Yüksek Performans Koçluğunda kullanılan yaklaşım ve teknikler ipucunun en uygun performans olduğu  askeri alan ve spor dünyasından alınıp buraya maledilmiştir.Yüksek Performans Koçluğu mülakatları genellikle kişilerin “başlama noktaları”nı – vizyon ve yaşama heveslerini, heyecanlarını öğrenmekle başlar.Daha sonra bakış açılarının genişlemesine gereksinim duyan bu insanların atmak zorunda oldukları adımlar için  izledikleri  yolların keşfine dönüşür.

Yüksek Performans Koçluğu ne zaman kullanılır?

Başarıya ulaşmak istediğimizden emin olup olmadığımızı ne kadar sıklıkla düşünürüz?…………………

Yüksek Performans Koçluğu, insanlara motivasyonlarını keşfetmede ve bu süreçte kendilerini engelleyen herşeyin üstesinden gelmelerine yardımcı olur. Bu hemm destek hem de mücadele kasamındadır. Bu özellikle aşağıda belirtilen hususlarda faydalıdır:

Uzun süreli kariyer veya yaşam planlaması-yaşam planına sahip olmamayı tercih eden bazı insanlar olmakla birlikte,açık ve belirli  bir yaşam planı ve hedefleri olan insanların uzun vadede daha başarılı olduklarını gösteren sağlam kanıtlar vardır.

Kariyerdeki değişim noktalarının kullanılması-kariyerdeki değişim noktasına  ,başlangıçta  yönetici olarak görülen birinin daha sonra ona dahice bir zeka ve iyi bir rehberlik sunan birinin yardımıyla bir lider olarak görülmesine geçişi iyi bir örnek oluşturabilir.Koçluk insanlara bu değişim noktalarını başarılı bır şekılde arayıp bulmalarında yardımcı olabılır.

Performans veya davranışlara köklü değişiklikler yapmak-Bu oyun içindeki sporcuların temel becerilerini yeniden doğru şekilde öğrenerek kötü alışkanlıklarını bırakmasıyla muadil-eşdeger bir konuma gelmeleri hususunu kapsar.

Majör-büyük yaşam anaforlarının ele alınması- Yüksek Performans Koçluğu insanlara kişisel veya işle ilgili anaforlarından kurtulmaları ve bunların rehabilitesi konularında yardımcı olabilir.Özellikle, insanlara işe yönlendirme, yaşam dengesizliği veya kayda değer büyük stres olayları veya tükenmişlik sendromunun neden olduğu travmaların giderilmesinde yardımcı olabılır.

Duygusal Mücadele

Gallwey in basit formülünü unutmayın:

Performans eşittir potansiyel eksi mücadele

Burada mücadele daha çok duygusal mücadele anlamındadır.Gerçek potansiyelimizi anlayabiliriz fakat performansımız, duygularımız işin içine girdiğinde azalarak zarara uğrar.Bazı mücadele duyguları korku,suçluluk ve endişelenmedir.

Bunlara daha yakından göz atalım:

Korku-en ürkütücü ve belirgin duygu korkudur.Bazı korkularımız gerçekte bir temele dayansa da bazıları dayanaksız ve temeli belli olmayan asılsız korkulardır.Aklımız bize kendimizi güvende hissetmemiz için olumsuz bazı kurnaz oyunlar oynar fakat bunlar aynı zamanda bizleri mücadele ruhundan yoksun ve tatminsiz hale getirir.

Eğitim alanın bir durumdan,bir olaydan veya bir hareketten korkusunu çözmek zaman alabilir,fakat bunu yapmak oldukça fazla fayda sağlar.Bir defalığına eğer insanların korkularını tanımlayıp tartışırsanız onların gelecekteki faaliyet ve performanslarını olumsuz yonde etkıleyen bu korkuların gücünü de zayıflatmıs olursunuz.

Ayrıca,önemli bir satış kontratının iptali,  hatta işinizi  kaybetme  gibi bazı çok kötü durum senaryolarının önceden farkedilmesi acısından çok yararlıdır. Çünkü bu sizin mevcut diğer seçenekleri görmenizi sağlar.Belki satış kontratı, sizin yeni müşterileri ikna etmek için harcayacak zamanınız olsaydı bu kadar karlı ve yararlı bir kontrat olmayacaktı.Belki,işin kaybı mevcut organızasyon içinde bile yeni bir kariyere dogru ılk adımdır.Bir aksaklık durumunda kendinden şüphe ve korku problemlerinin çözümü eğitim alanla birlikte keşfedilen en değerli sahalardan biridir.

Suçluluk duygusu

Bu uygunsuz  çalışma -yaşam dengesine neden olan önemli duygulardan biridir.Eğer birisi rutin olarak diğerlerinden daha geç saatlere kadar çalışıyorsa bu konuda sık verılen hukum o kısının hayır demesını bılmemesı yonundedır ancak sırası gelmişken bunun istenilen görevleri tamamlayamadıgı ıcın hissettiği suçluluk duygusu nedeniyle olduğunu belirtmekte de fayda vardır.

Endişe

Bu iyi bir performansı olumsuz etkileyen önemli bir diğer duygudur.Bazı insanlar herşey hakkında endişeli görünürler,bu insanlar gerçekte endişelidirler de.Endişe, az uyumak,kötü yeme alışkanlıkları ve sonunda bitkinlik gibi fiziksel problemlere neden olabilir.Bu gibi problemlerimiz varsa uzun süre etkin olamayız.

Koçlar, eğitim alanlara kendi gerçek potansiyellerini görmeleri ve duygu ile  mücadelenın olumsuz  etkilerini ortadan kaldırmaları  konusunda yardımcı olabilirler.

Eğitim alanları oyun içinde bir üst seviyeye geçmek isteyen sporcular olarak düşünün.Koçluk işinin yarısı dinlemek , insanları nasıl yonlendirebilecegıne karar vermek ve onların hangi duygular içinde olduklarını degerlendirmektir.İşin diğer yarısı ise eğitim alanlarla birlikte onların performanslarını arttırmak ve onların yapabıleceklerının en iyisini yapmaları ıcın gereksınım duydukları becerılerı kesfetmektır.

Unutmayın Yuksek Performans Koçluğu çok eğlenceli olabilir ve olmalıdır da.Problemleri arayın ve insanlara prosesin bir parçası olarak yapabılmelerı mumkun olan seylerı hayal etmelerıne yardım edın.

İP Uçları:

Yüksek Performans Koçluğu insanların en iyi şekılde basarıya ulasmalarını saglamak için yardımcı olmakla ilgilidir.İlave olarak,uzun vadeli kariyer ve yaşam planlaması, kariyer değişim noktalarının belirlenmesi,performans veya davranışlara değişiklik yapma ve buyuk yasam anaforlarının çözümü  için yararlıdır.

Yuksek Performans Koçluğu mülakatları genellıkle ınsanların “baslama noktaları”nın-yaşama bakış açıları ve yaşama heveslerının öğrenilmesi ile başlar.Bundan sonra eğitim alanların korku ve endişe gibi duygusal mucadelelerıne bakarken beceri dengesinin ayarlanmasını sağlayarak yardımcı olmaya bakılmalıdır.

Genel olarak,Yuksek Performans Koçluğu eğitim alanların desteklenmesi kadar onların mucadelesını de kapsar.Neticede,dengeli bir şekılde performanslarını geliştirirler ve becerilerini yapılandırabilirler.

Tüm ekip üyelerinin kendi  yaşámlarına  performans vermelerini sağlayın.

Yüksek Performans Koçluğunu yüksek performanslılar için Koçluk anlamında düşünebilirsiniz,`başka bir deyişle herhangi bir sebeple , “yıldızlı kabiliyet” şeklinde tanımlanan insanlardır.

Gerçekte,Yüksek Performans Koçluğu yaşamlarında veya alanlarında yüksek potansiyele erişen tüm insanlara yardım etme anlamındadır.Yönetici için KOÇ olarak, bu işlerinde performanslarını geliştirip arttıran insanlarla birlikte çalışmak anlamına gelir.

Yuksek Performans Koçluğu, organizasyonunuz içindeki diğer insanlarla da çalışmalarınızı kapsayabilir-çalıştığınız işyerini bir yüksek performanslı organizasyon yapmak için diğer yönetici ve liderler ile işbirliği – herkese yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için destek sağlar.

Yüksek Performans Koçluğunda kullanılan yaklaşım ve teknikler ipucunun en uygun performans olduğu  askeri alan ve spor dünyasından alınıp buraya maledilmiştir.Yüksek Performans Koçluğu mülakatları genellikle kişilerin “başlama noktaları”nı – vizyon ve yaşama heveslerini, heyecanlarını öğrenmekle başlar.Daha sonra bakış açılarının genişlemesine gereksinim duyan bu insanların atmak zorunda oldukları adımlar için  izledikleri  yolların keşfine dönüşür.

Yüksek Performans Koçluğu ne zaman kullanılır?

Başarıya ulaşmak istediğimizden emin olup olmadığımızı ne kadar sıklıkla düşünürüz?…………………

Yüksek Performans Koçluğu, insanlara motivasyonlarını keşfetmede ve bu süreçte kendilerini engelleyen herşeyin üstesinden gelmelerine yardımcı olur. Bu hemm destek hem de mücadele kasamındadır. Bu özellikle aşağıda belirtilen hususlarda faydalıdır:

Uzun süreli kariyer veya yaşam planlaması-yaşam planına sahip olmamayı tercih eden bazı insanlar olmakla birlikte,açık ve belirli  bir yaşam planı ve hedefleri olan insanların uzun vadede daha başarılı olduklarını gösteren sağlam kanıtlar vardır.

Kariyerdeki değişim noktalarının kullanılması-kariyerdeki değişim noktasına  ,başlangıçta  yönetici olarak görülen birinin daha sonra ona dahice bir zeka ve iyi bir rehberlik sunan birinin yardımıyla bir lider olarak görülmesine geçişi iyi bir örnek oluşturabilir.Koçluk insanlara bu değişim noktalarını başarılı bır şekılde arayıp bulmalarında yardımcı olabılır.

Performans veya davranışlara köklü değişiklikler yapmak-Bu oyun içindeki sporcuların temel becerilerini yeniden doğru şekilde öğrenerek kötü alışkanlıklarını bırakmasıyla muadil-eşdeger bir konuma gelmeleri hususunu kapsar.

Majör-büyük yaşam anaforlarının ele alınması- Yüksek Performans Koçluğu insanlara kişisel veya işle ilgili anaforlarından kurtulmaları ve bunların rehabilitesi konularında yardımcı olabilir.Özellikle, insanlara işe yönlendirme, yaşam dengesizliği veya kayda değer büyük stres olayları veya tükenmişlik sendromunun neden olduğu travmaların giderilmesinde yardımcı olabılır.

Duygusal Mücadele

Gallwey in basit formülünü unutmayın:

Performans eşittir potansiyel eksi mücadele

Burada mücadele daha çok duygusal mücadele anlamındadır.Gerçek potansiyelimizi anlayabiliriz fakat performansımız, duygularımız işin içine girdiğinde azalarak zarara uğrar.Bazı mücadele duyguları korku,suçluluk ve endişelenmedir.

Bunlara daha yakından göz atalım:

Korku-en ürkütücü ve belirgin duygu korkudur.Bazı korkularımız gerçekte bir temele dayansa da bazıları dayanaksız ve temeli belli olmayan asılsız korkulardır.Aklımız bize kendimizi güvende hissetmemiz için olumsuz bazı kurnaz oyunlar oynar fakat bunlar aynı zamanda bizleri mücadele ruhundan yoksun ve tatminsiz hale getirir.

Eğitim alanın bir durumdan,bir olaydan veya bir hareketten korkusunu çözmek zaman alabilir,fakat bunu yapmak oldukça fazla fayda sağlar.Bir defalığına eğer insanların korkularını tanımlayıp tartışırsanız onların gelecekteki faaliyet ve performanslarını olumsuz yonde etkıleyen bu korkuların gücünü de zayıflatmıs olursunuz.

Ayrıca,önemli bir satış kontratının iptali,  hatta işinizi  kaybetme  gibi bazı çok kötü durum senaryolarının önceden farkedilmesi acısından çok yararlıdır. Çünkü bu sizin mevcut diğer seçenekleri görmenizi sağlar.Belki satış kontratı, sizin yeni müşterileri ikna etmek için harcayacak zamanınız olsaydı bu kadar karlı ve yararlı bir kontrat olmayacaktı.Belki,işin kaybı mevcut organızasyon içinde bile yeni bir kariyere dogru ılk adımdır.Bir aksaklık durumunda kendinden şüphe ve korku problemlerinin çözümü eğitim alanla birlikte keşfedilen en değerli sahalardan biridir.

Suçluluk duygusu

Bu uygunsuz  çalışma -yaşam dengesine neden olan önemli duygulardan biridir.Eğer birisi rutin olarak diğerlerinden daha geç saatlere kadar çalışıyorsa bu konuda sık verılen hukum o kısının hayır demesını bılmemesı yonundedır ancak sırası gelmişken bunun istenilen görevleri tamamlayamadıgı ıcın hissettiği suçluluk duygusu nedeniyle olduğunu belirtmekte de fayda vardır.

Endişe

Bu iyi bir performansı olumsuz etkileyen önemli bir diğer duygudur.Bazı insanlar herşey hakkında endişeli görünürler,bu insanlar gerçekte endişelidirler de.Endişe, az uyumak,kötü yeme alışkanlıkları ve sonunda bitkinlik gibi fiziksel problemlere neden olabilir.Bu gibi problemlerimiz varsa uzun süre etkin olamayız.

Koçlar, eğitim alanlara kendi gerçek potansiyellerini görmeleri ve duygu ile  mücadelenın olumsuz  etkilerini ortadan kaldırmaları  konusunda yardımcı olabilirler.

Eğitim alanları oyun içinde bir üst seviyeye geçmek isteyen sporcular olarak düşünün.Koçluk işinin yarısı dinlemek , insanları nasıl yonlendirebilecegıne karar vermek ve onların hangi duygular içinde olduklarını degerlendirmektir.İşin diğer yarısı ise eğitim alanlarla birlikte onların performanslarını arttırmak ve onların yapabıleceklerının en iyisini yapmaları ıcın gereksınım duydukları becerılerı kesfetmektır.

Unutmayın Yuksek Performans Koçluğu çok eğlenceli olabilir ve olmalıdır da.Problemleri arayın ve insanlara prosesin bir parçası olarak yapabılmelerı mumkun olan seylerı hayal etmelerıne yardım edın.

İP Uçları:

Yüksek Performans Koçluğu insanların en iyi şekılde basarıya ulasmalarını saglamak için yardımcı olmakla ilgilidir.İlave olarak,uzun vadeli kariyer ve yaşam planlaması, kariyer değişim noktalarının belirlenmesi,performans veya davranışlara değişiklik yapma ve buyuk yasam anaforlarının çözümü  için yararlıdır.

Yuksek Performans Koçluğu mülakatları genellıkle ınsanların “baslama noktaları”nın-yaşama bakış açıları ve yaşama heveslerının öğrenilmesi ile başlar.Bundan sonra eğitim alanların korku ve endişe gibi duygusal mucadelelerıne bakarken beceri dengesinin ayarlanmasını sağlayarak yardımcı olmaya bakılmalıdır.

Genel olarak,Yuksek Performans Koçluğu eğitim alanların desteklenmesi kadar onların mucadelesını de kapsar.Neticede,dengeli bir şekılde performanslarını geliştirirler ve becerilerini yapılandırabilirler.