Takımınız İçin Sormanız Gereken Sorular!

TAKIM İÇİNDE YANLIŞ GİDEN ŞEYLERİ TEŞHİS EDEBİLMEK İÇİN BİR ÇERÇEVE
Hedeflerle İlgili Sorular

• Bu takım neden kuruldu?

• Neler yapıyor?

• Baştan sona kadar amaç nedir?

• Kritik başarı faktörleri nelerdir?

• Öncelikleri nelerdir?

• Takımın şekillenmesini etkileyecek dışsal bilgiler nelerdir?

• Takımın çalışmasının sonucu olarak değişmesi gerekenler nelerdir?

• Takımın ulaşabileceği en iyi nokta nedir?

• Takım başarısız olursa ortaya çıkabilecek sonuçlar nelerdir?

• Bu takım kurumun başarısına nasıl katkıda bulunabilir?

• Bu takım kurumun başarısızlığına nasıl katkıda bulunabilir?

Başarılarla İlgili Sorular
• Baştan itibaren takımın hedefleri dışında yaptıklarına ilişkin neler söyleyebilirsiniz?

• Bunları söylemenizin nedeni nedir? • Geliştirilmesi gereken yönler nelerdir?

• Takım hedeflerine zamanında ulaşabilecek mi?

• Hangi hedefe ulaşma ihtimali en fazla? Neden?

• Başarısızlık ihtimali hangi hedef için daha fazla? Neden?

• Baştan düşünülen hedeflerden daha fazlasına ulaşma ihtimali var mı? Nasıl? Neden?

• Takımın gelecekte başarısız olması durumunda neler olabilir?

• Takımın gelecekteki başarısını tehdit edecek ya da etkileyecek dışsal koşullar neler olabilir?

• Takım bu tür güçlüklerin üstesinden gelip başarılı olabilir mi? Neden?

• Takımın başarı düzeyiyle ilgili sizi en çok memnun edecek şey nedir?

• Takımın başarısından tamamen emin olabilmeniz için değiştirmeniz gereken bir şey varsa, nedir?

Duygularla İlgili Sorular
• Bu takımla çalışmaktan memnun musunuz?

• Takımda hoşlandığınız şeyler neler?

• Takımda hoşlanmadığınız şeyler neler?

• Daha fazla memnun olmanız için değişmesi gerekenler neler?

• Hangi durumda en fazla kızar ya da üzülürsünüz?

• Hangi durumda en fazla memnun ve mutlu olursunuz?

• Çalışmalar boyunca takımla ilgili duygularınızda bir değişme oldu mu? Nasıl?

• Bu takımı bırakmayı düşünüyor musunuz? Neden?

• Birlikte çalışmaktan özellikle hoşlandığınız bir takım üyesi var mı? Neden?

• Birlikte çalışmaktan özellikle hoşlanmadığınız bir takım üyesi var mı? Neden?

• Bu takımın üyesi olmayı değerli buluyor musunuz? Neden?

• Bu takımda işle ilgili olarak sizi geren herhangi bir şey var mı? Nedir?