Takım Koçluğu Sertifika Eğitimi

Dönüşümsel Liderlik Sertifika Programımız, dünyanın önde gelen koçluk otoritesi Association For Coaching tarafından onaylı ilk Lider Koçluk programıdır.  Programın sonunda katılımcılarımıza dünya çapında tescilli bir marka olan RLAC ( Recognized Leader as Coach ) unvanı ve sertifikası verilir.

Bu programda takım ve gruplara koçluk yapmak adına, koçluğun tasarım süreci, takım ve gruplara koçluk aşamaları, yüksek performanslı takımların inşa aşamaları, takımda roller, takım ve gruplara koçlukta odak alanları, takımda kapasite oluşturma, grup dinamikleri ve psikolojisi hakkında bilgiler edinecek, takım hedefleri ve odak alanları belirleme, takımlarda etkinliği ve yaratıcılığı teşvik etme ve çatışmaları yönetme konularında uygulamalı koçluk yapacaksınız. Takım lideri ve takım koçu kavramlarına açıklık getirilecek aynı zamanda takımlarda ilerlemeyi zorlaştıran işlevsel bozukluklara bir koç olarak nasıl müdahale edeceğinize dair uygulamalar göreceksiniz.

 

Sistem düşüncesi üzerinden takım organizasyonlarını anlamaya çalışacağız. Takım değerlendirmeleri, sorumluluk ve eylem planlama ve takımla birlikte problem çözme tekniklerini öğrenecek ve uygulama şansı bulacaksınız.

4 günlük eğitimin ardından katılımcılar Takım Koçluğu Sertifikası almaya hak kazanacaktır.

 

*** Bu program 18 CCE ye sahiptir.

*** Program Ücretimiz 4.130 tl  (K.D.V. dahildir.)

*** Erken kayıt indirimi için bize ulaşın.

*** Sağlık personeline özel indirim yapılmaktadır.

*** Kredi kartı ödemelerinde tüm bankalara  3-6-9 aylık taksitlendirme yapılmaktadır.

 • Grup koçluğu prosesini uygulama
 • Gruplarda etkili ve yaratıcı iletişimi destekleme
 • Ekip performansını yükseltme
 • Yüksek performans kültürü inşa etme
 • Grup dinamiklerini yönetme
 • Takımlarda ihtiyaç ve yetenek analizi yapma
 • Birden Fazla Kişiye Koçluğun Tasarımı
 • İlave Beceri ve Yetkinlikler
 • Takım ve Grup Koçluğunun Karakteristikleri
 • Takım ve Grup Koçluğunda Odak Alanları
 • Takım ve Grup Koçluğunun Aşamaları
 • Takım ve Gruplara Koçluk Süreci
 • Grup Dinamikleri ve Psikolojisi
 • Yüksek Performanslı Takım İnşa Aşamaları
 • Takım Ruhu
 • Takım Etkinliği
 • Takımlarda Çatışma Yönetimi
 • Takımda Motivasyon
 • Takımda Roller
 • Takımda İşlevsel Sorunlar ve Çözümleri
 • Takım Lideri & Takım Koçu
 • Takım Koçluk Modeli
 • Takımlarda Problem Çözme Teknikleri
 • Sorumluluk Verme ve Performans Yönetimi
 • Takım Organizasyonlarını Anlamak; Sistem Düşüncesi
 • Vizyon, Strateji ve Ortak Değerler
 • Farklılık ve Çeşitliliğin Gücü
 • Ölçme – Değerlendirme – Geribildirim
 • Takım ve Grup Koçluğunda Zorlu Konular
 • Takım ve Grup Koçluk Araçları
 • Sanal Ortamda Takım ve Grup Koçluğu
KATILIMCI