MCC Profesyonel Koç Can Deniz Timur'un Kaleminden Koçluk Nedir ve Ne Değildir?

Profesyonel Koçluk Nedir?

  MCC Profesyonel Koç Can Deniz Timur’un Kaleminden Koçluk Nedir ve Ne Değildir?   Profesyonel Koçluk Nedir?  Sir Jhon Whitmore’un “Koçluk gelecekteki ihtimallere odaklanır, geçmişteki hatalara değil.” cümlesi koçluk nedir sorusunu oldukça basit ve yalın olarak cevaplıyor.. Bu kısa cümle kendi içinde çok önemli mesajlar barındırıyor. Koçluk söz konusu olduğunda gelecekte yeni ihtimaller, yeni deneyimler…

Liderlik Üzerine Makaleler

LİDERLİK ÜZERİNE MAKALELER İş Hayatında Duygusal Zekânın Beş Bileşeni Öz-farkındalık Öz-farkındalık duygusal zekânın ilk bileşenidir—Delfi kâhininin binlerce yıl önce “kendini bil” öğüdünde bulunduğu göz önüne alınırsa anlaşılır bir durumdur bu. Öz- farkındalık kişinin kendi duyguları, güçlü ve zayıf yanlarını ihtiyaçlarını ve güdülerini derin bir şekilde kavramasıdır. Özfarkındalığı güçlü kişiler ne aşırı eleştirelliğe ne de gerçekçilikten…

Yönetici Koçluğu Temel Yetkinlikler

Yönetici Koçları İçin Yeterlilikler ve Göstergeler Örgütsel Kapsamda Çalışmak Yeterliliğin Göstergeleri; 1. Müşterinin faaliyet gösterdiği örgütsel bağlamı anlamak (uzun dönem vizyon, misyon, değerler, stratejik hedefler, pazardan/rekabetten doğan baskı vs. farkında olmak) 2. Müşterinin, örgütsel sistem içerisindeki rolünü, pozisyonunu ve yetki alanlarını anlamak 3. Örgütsel sistemde yer alan, ana paydaşların/tarafların (örgüt içi ve dışı) farkında olmak…