Yöneticiler Niçin Koçluk Becerilerini Edinmeli?

Yöneticiler Niçin Koçluk Becerilerini Edinmeli?

Google, liderler tarafından koçluk yapılmasını desteklemek amaçlı  Oksijen Projesi adında kapsamlı bir proje yürüttü. Binlerce çalışan ile yürütülen bu projede, performans belgeleri incelenip analiz edildiğinde iki önemli sonuç ortaya çıktı.

 • Koçluk, yöneticilerin yapmakta zayıf olduğu beceridir .
 • Koçluk, yöneticilerin yapmakta en iyi olmaları gereken beceridir.

Chartered Institute of Personnel and Development’ın (CIPD) anketlerine göre koçluk bireyleri ve ekipleri, sorunları çözmeleri, performansı iyileştirmeleri ve işyerinde beceri ve güven geliştirmeleri için motive etmenin ve onlara yardım etmenin önemli bir yolu olarak tanımlanmıştır.

Koçluk Kültürü İçin Örgütsel Nedenler?

 • Dünya çapında çalışanların yalnızca %10 ila %30’u işlerinde heveslidir ve kuruluşlarının başarısına aktif olarak katkıda bulunur. Büyük mali kayıplar, yüksek ciro ve devamsızlık, düşük üretkenlik ve yenilik, zayıf müşteri hizmetleri ve kötüleşen işçi sağlığı.
 • Çalışanlara ne yapmaları gerektiğini söylemek yerine onları yönlendirmek ve yetkilendirmek, büyüme, gelişme ve özerklik için fırsatlar sağlamak yalnızca çok daha ödüllendirici olmakla kalmaz, aynı zamanda çok daha üretkendir.
 • Nestlé, koçluk konusunda büyük bir ilerleme kaydediyor. Nestlé Koçluk Başkanı Séverine Jourdain’in dediği gibi: “Amacımız, koçluğu şirket zihniyetimize tamamen entegre etmek… ve koçluğu… gelecekteki liderlik tarzımızın modeli haline getirmektir ”
 • Koçluğu kullanmak, yöneticilerin artık ekiplerini yönlendirmemesi ve denetlememesi gerektiği anlamına gelmez, bunun yerine yönetim tarzlarının belirli bir duruma daha fazla uyarlanması ve ekip üyelerinin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermesi anlamına gelir.

“Koçluk, ekip üyelerinin kendi cevaplarına çözümler buldukları yerde özgüven ve özerklik geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, çalışanlara çözümlere yönelik koçluk yapılırken sorunlarla boğuşma fırsatı da verir. Koçluk ayrıca çalışanları en yüksek performansa yönlendiren motive edici ve teşvik edici bir atmosfer yaratır. Kısacası koçluk, tüm yöneticilerin geliştirmesi ve kullanması gereken etkili bir beceridir. Böylece bir yönetici, çalışanlara koçluk yaparak takımını üretken olacak şekilde daha iyi donatabilir.” Heather Backstrom  Yönetici koçu

Koçluk Becerileri Organizasyonda Ne Sağlar?

 • Performans boşluklarını daha iyi yönetmek
 • Çalışanları yeni sorumluluklara hazırlanmak
 • Motivasyon yönetimi
 • Değişim süreçlerini yönetmek
 • Kriz yönetimi
 • Çalışanlara kendi çözümlerini bulmalarını sağlamak
 • Takımlarda yüksek performansı desteklemek.

 

Yönetici Faaliyetinin Odaklandığı Noktalar Koçluk Faaliyetlerinin Odaklandığı Noktalar
Söyleme Keşfetmek – Soru sormak
Direktif – Yönlendirme Öğrenmeyi kolaylaştırma
Otorite kurma Ortaklık
Acil gereksinimler Uzun dönemli bir ilerleme
Spesifik bir sonuç Olası pek çok sonuç
Sonuçları değerlendirme Sorumluluğu güçlendirme
Motive etmek Motivasyon kaynaklarını ortaya çıkarmak

 

Eğitim Almamış Yöneticinin Koçlukta Yaptığı Yaygın Hatalar

 • Çok fazla konuşmak
 • Yönlendirme yapmak
 • Tavsiye vermek
 • Etkin dinleyememek
 • Çalışanı hazırlamadan direnç göstereceği bir çalışmaya yönlendirmek
 • Sorumluluk vermemek ve otorite kurmak
 • Geri bildirim vermek yerine suçlayıcı yaklaşım göstermek

212 Derece Koçluk Akademisi 2023