Eğitimcinin Eğitimi Programı

 Bu programda bu güne kadar bildiğiniz ‘’öğretme yöntemlerini ‘’ unutun. Çünkü öğretmek değil, ‘’ öğrenmeyi esas alıyoruz. Bilginin en verimli nasıl transfer edileceği ve sunulacağı konuları üzerinde duruyoruz.

Tüm duyu organlarını devreye sokarak öğrenmeyi nasıl kolaylaştırırız, katılımcıların öğrenme ortamına katkı sağlamalarını nasıl teşvik ederiz sorularına odaklanıyoruz.

Öğrenmeyi sınıf ortamının dışına nasıl taşıyacağınıza dair önemli bilgiler edineceksiniz. Katılımcı profillerini tanıyacak ve zor katılımcılar ile ilerleme konularında uygulama yapacaksınız.

Aynı zamanda kişisel sunum performanslarınız sonucunda geribildirim ve süpervizyon alacak ve program liderlerimiz sizlere koçluk yapacak.

Program İçeriği

”Master Trainer Certificate Program” Eğitim İçeriği

 1. Modul Sunum Teknikleri
 2. Modul Fasilitasyon Becerileri
 3. Modul Nöro-Fizyolojik Öğrenme
 4. Modul Hikayeleştirme ve Oyunlaştırma
 5. Modul Eğitimciler İçin Transaksiyonel Analiz
 6. Performans Değerlendirme
 • Yetişkin Eğitiminde Temel Kavramlar
 • Öğrenme Modelleri
 • Yetişkin Eğitiminde Eğiticinin Rolü
 • Sunum Planlama
 • Sunum Hazırlama Teknikleri
 • Uygun Şablon Kullanımı
 • Sunum Becerileri
 • Diksiyon ve Hitabet
 • Artikülasyon ve Tonlama
 • Nefes Kontrolü
 • Etkili Açılış
 • Beden Dilini Etkili Kullanma
 • Zaman Yönetimi
 • Dinleme ve Soru Sorma
 • Etkili Kapanış
 • Zor Katılımcıları Yönetme
 • Soruları Karşılama
 • Eleştirel ve Öfkeli Tutumları Karşılama
 • Yüksek Performanslı Eğitici
 • Fasilitasyon Teknikleri
 • Eğitimde Hikayeleştirme
 • Buz Kırıcılar ve Oyunlaştırma
 • Eğitmenler İçin Transaksiyonel Analiz
 • Şirketlerde Eğitim İhtiyacı
 • Eğitim Değerlendirme
* Son değerlendirme sunumu program bitiş tarihinden 5 ay içerisinde yapılmalıdır.

Program Ücreti: 7.500 TL + K.D.V. 

Program Süresi:  40 Saat

KATILIMCI

212 Derece Koçluk Akademisi 2023