Duygusal Zeka Master Class Eğitimleri

Duygusal Zeka Eğitimi Hakkında

Son 25 yılda duygusal zeka (EI), psikoloji biliminde ve bir çok benzer alanda  popüler bir disiplin haline geldi. Duygusal Zeka eğitiminin amacı profesyonel  yöneticilerin, tüm çalışanların ve  bir çok meslekten insanın kendi duygularının farkında olma ve yönetme konusunda kendilerini geliştirebilmeleri, bunun yanında başkalarının duygularını anlama ve ilişkiyi yönetme konusunda ilerlemelerini sağlamaktır. Duygusal farkındalık, duygusal zeka için temel bir beceridir. Bu programda insanların duygularıyla olan ilişkilerini, duygular hakkındaki varsayımlarımızı ve inançlarımızı tartışacağız. Aynı zamanda duygularımız iki önemli motivasyon hakkında bizlere veri sunar. İhtiyaçlarımız ve değerlerimizin duygularla nasıl ortaya çıktığına tanık olacağız.

“Duygusal açıdan zeki bir insan dört alanda uzmandır: Duyguları tanımlama, duyguları kullanma, duyguları anlama ve duyguları düzenleme.” John Mayer ve Peter Salovey

Duygusal Zeka Eğitimi katılımcılar kendi duygularının farkında olma ve yönetme becerilerini öğrenirler. Bunun yanında başkalarının duygularını anlama ve ilişkiyi yönetme konusunda ilerlemelerini sağlanır. Aynı zamanda bu program yöneticilerin koçluk ve mentorluk becerilerini ileriye taşımak için tasarlanmıştır.

Duygusal Zeka eğitiminde özellikle duyguların anatomisini ve nasıl ortaya çıktıklarını öğreneceğiz. Bir diğer odak noktamız duygu ve düşüncelerin davranışı nasıl etkilediğini fark etmek olacak. Aynı zamanda  iş yaşamında başarının duygusal zeka ile bağlantısını inceleyeceğiz. Bu anlamda duygusal zekanın öz-farkındalık ve öz-yönetim alanına odaklanacağız.

İşbaşında Duygusal Zeka kitabının yazarı Daniel Golmen, başarma yeterliliği açısından düşük düzeyde olan insanların, kendileri için hedefler ve standart belirlemeleri gerektiğinde ya bezgin ya da gerçekçi olmaya tavır sergilediklerini belirtiyor. Aynı zamanda başarma dürtüsünün, başarının gereği olduğunu söylüyor. Bir diğer gerçek, motivasyon ve duygu kelimeleri, harekete geçmek anlamına gelen latince “motere” kökünden türemiştir. Yani hedeflerimiz doğrultusunda bizi harekete geçiren şey duygular.

“Yetişkin“ başarısının % 80’i duygusal zekadan geliyor.”  Daniel Goleman

Programın Hedefi

  • Kendi duygu, düşünce ve davranışlarınızı tanırsınız.
  • Duygu ve düşüncelerinizi, kendiniz ve çevreniz adına olumlu geri dönüşler sağlayacak şekilde yönetirsiniz.
  • İş ve özel yaşam dengenizi daha sağlıklı hale getirirsiniz.
  • Karşınızdakinin duygusunu anlamak için iletişim yetkinliklerini etkin kullanırsınız.
  • Duyguları anlama ve yönetme konusundaki gelişiminizin sayesinde ilişkilerinizi daha iyi bir seviyeye taşırsınız.
  • Çevik düşünmek, etkili karar alma
  • Sezgileri kullanmak
  • Bilişsel stratejiler geliştirmek
  • Danışanlarınızın duygusunu anlamak için aktif dinlemek ve güçlü sorular sormanın yanında beden dilini ve mimikleri iyi analiz etmeyi öğrenirsiniz.
KATILIMCI