212 Derece Koçluk Akademisi koçluk eğitimleri ICF ACTP onaylı eğitim satüsündedir. Aynı zamanda akademimiz dünyanın önde gelen iki koçluk otoritesinin kurumsal üyesidir. Kurucu koçumuz MCC unvana sahip Sn. Can Deniz Timur Akademi Başkanlığı yürütmektedir. Eğitim ve Öğrenci Gelişim Direktörlüğü görevini PCC unvana sahip Sn. Hande Tulunay yürütmektedir.

Bizim Hikayemiz

2014 yılında profesyonel koçluk ve kişisel gelişim programları vermek üzere, Ankara’da kurulduk. Olağanüstü performans ve mükemmelliğe olan inancımız ile yüzlerce birey, yönetici ve liderin değişim süreçlerine ortaklık ederek 2015 yılında profesyonel koçluk sertifika eğitimleri vermeye başladık.. Koçluk eğitimlerimiz 2016 yılında dünyanın önde gelen koçluk otoritesi The Association For Coaching® (AC) tarafından  ACCT unvanı ile akredite edildi. Ardından 2018 yılında Türkiye de bir ilki gerçekleştirerek, programlarında The Association For Coaching® (AC) tarafından “Recognised Leader As Coach” sertifikası verme hakkını kazandık. Yine aynı yıl dünyanın önde gelen koçluk otoritesi ICF tarafından ACSTH onaylı koçluk eğitimleri vermeye başladık.  2020 yılına geldiğimizde 156 saatlik “Transformational Coaching Certificate Program” eğitimimiz  ICF onaylı ACTP statüsünde akredite edildi. 2021 yılında  Duygusal Zeka MasterClass Eğitimlerimizi The Association For Coaching® (AC) tarafından RLaC statüsünde onaylatmanın gururunu yaşıyoruz.

Bugün geldiğimiz noktada bireyler; yaşamlarını daha anlamlı kılmak, gerçek potansiyellerine ulaşarak yaşamda fark yaratmak, etkili bir iletişim kurmak, içsel yolculuklarına çıkmak ve değişim yaratan etkili bir koç olmak için 212 Derece Koçluk Akademisi’ni tercih ediyorlar.

Aynı zamanda 212 Derece Koçluk Akademisi olarak, kurumsal vizyonu destekleyecek ve yüksek performans kültürü oluşturacak profesyonel koçluk ve eğitim programları hazırlamaktayız. İnsanın en nihai ekonomik kaynak olduğunu bilerek ve pozitif değişimi esas alarak, yönetici&lider gelişim programları ve ekip yapılandırma çalışmaları yürütmekteyiz. Amacımız koçluk temelinde üretken, verimli ve farkında eko sistemlerin inşa edilmesine yardımcı olmak. Bu anlamda “Liderlik gerçeği vizyona dönüştürme kapasitesidir” sözünü önemsiyoruz. Kurumsal Alanda RLAC (Koç Gibi Lider) Eko Sistemi olarak adlandırdığımız Uluslararası Akredite ( Association For Coaching – İngiltere) bir program sunuyoruz.

 

 

Temel Aldığımız İlkeler

•Her birey eşsiz bir potansiyele sahip olduğuna inanmak ve sahip oldukları ile ulaşmak istediği arasında köprü oluşturan eşsizliği takdir etmek.

•Bütünlüğü ve bütünün parçaları arasındaki ilişkiyi, ön yargısız bakarak derin bir içgörü ile kavramak.

•Bireylerin kendini gerçekleştirme ve mükemmele ulaşma isteğini ortaya çıkarmak ve onları desteklemek.

•Her bireyin kendisinde ve çevresinde gelişenler neticesinde anlam aradığını fark etmek ve aynı zamanda anlam yarattığını görmek.

 • Her birey eşsiz bir potansiyele sahip olduğuna inanmak ve sahip oldukları ile ulaşmak istediği arasında köprü oluşturan eşsizliği takdir etmek.
 • Bütünlüğü ve bütünün parçaları arasındaki ilişkiyi, ön yargısız bakarak derin bir içgörü ile kavramak.
 • Bireylerin kendini gerçekleştirme ve mükemmele ulaşma isteğini ortaya çıkarmak ve onları desteklemek.
 • Her bireyin kendisinde ve çevresinde gelişenler neticesinde anlam aradığını fark etmek ve aynı zamanda anlam yarattığını görmek.

211 Fahrenheit derecede hala çok sıcak olan su buharı 212 Fahrenheit Dereceye ulaştığında bir lokomotifi çalıştıracak güce sahip olur. 212 Derece; ekstra bir derecelik performansı ve onun yaratacağı etkiyi temsil etmektedir.

212 Derece Koçluk ve Eğitim Hizmetleri ; ICF(International Coach Federation) ve The Association Coaching® (AC) kurumsal üyesidir.

Association for Coaching tarafından sertifika eğitimimiz hakkında verilen geri bildirimler şunlardır:

 

 

 

Bu program,

 • Katılımcıların gelişimini ve öğrenmelerini destekleyen harmanlanmış bir öğrenme yaklaşımı içerir.
 • Çeşitli koçluk yaklaşım ve modellerini barındırır.
 • Ders planları, katılımcıların bilgi ve beceri transferini destekleyen açıkça tanımlanmış sonuçlara sahiptir.
 • Katılımcıların gelişimini destekleyen çeşitli bireysel çalışma aktivitelerine sahiptir.
 • Sınıf içi ve sınıf dışında üstlenilmiş koçluk uygulamalarına ilişkin net yönlendirici ilkeler sunar.
 • Güçlü bir geribildirim ve süpervizyon içerir.
 • Üstlenilen yazılı ödevler hakkında açık yönlendirici ilkeler sunar.
 • Katılımcıların uygun alıştırmaları gerçekleştirmeleri için net tanımlanmış değerlendirme yöntemlerine sahiptir.
 • Süregiden gelişimi sağlamak için güçlü bir değerlendirme sürecine sahiptir.