1-1 Yönetici Koçluğu
Koçluk yaklaşımımızda; gizlilik, kişinin eşsizliği, karşılıklı saygı, sorumluluk, işbirliği ve pozitif değişim ilkeleri önemli yer tutmaktadır.
Koçluk modelimiz kurumunuzun stratejileri ve departman hedefleri göz önünde bulundurularak aşağıdaki adımlarla ilerleyecektir;
 • Anlamlı hedefler oluşturma
 • Mevcut durumun gerçekçi analizi
 • İdeale ulaşmak için seçenekleri çoğaltma
 • Engelleri fark etme ve tanıma
 • Eylem planlama ve sorumluluk alma
Koçluk ilişkisi, farkındalık yaratarak öğrenme sürecinin başlamasını sağlar. Takip eden süreçlerde yöneticinin performansı üzerine çalışılarak sonuçlar değerlendirilir. Yeni anlayışla birlikte istenilen hedefi gerçekleştirmek için değişim süreci başlar.

KOÇLUĞUN ÇOKLU FAYDALARI              

Artan Performans ve Verimlilik: Koçluk; bireylerin ve ekiplerin kullanılmayan potansiyelini ortaya çıkartarak, performansın ve verimliliğin artmasını sağlar. Koçlukla birlikte beceri ve kaynakların daha iyi kullanılması hedeflenir, görevlerin daha etkin icra edilmesini ve çözüm odaklı bakılmasını sağlar. Koçluk sorumluluk alma temelinde ilerleyeceğinden değişim gerektiren durumlarda yöneticinin esnekliğini artıracaktır.
Sürdürülebilir Gelişim: Yılda bir iki defa düzenlenen eğitimlerin aksine; artan ve akılda kalan kişisel öğrenme ile yönetme şeklinin sürekli gelişimidir.
Değişime Uyum ve Esneklik: Piyasalarda artan rekabet, ekonomik belirsizlik ve istikrarsızlık durumlarında esnek ve değişime uyumlu olmasını sağlar.
Motivasyon Kaynakları: Koçluk; yöneticilerin stratejik hedeflerinin daha farkında olmalarını ve hedeflerine ulaşmak adına seçeneklerini çoğaltmalarını sağlar. Kişi; kendi beceri, yetenek ve potansiyelinin ışığında öz motivasyonunu keşfederek olaylara bakar.
Koçluk süreci 5 aşamada tamamlanmaktadır.
Koç – Danışan Eşleştirmesi: Sponsor tarafından koç-danışan eşleştirmesinin yapılması ile koçluk çalışmaları öncesinde bir toplantı yapılarak danışanın koç hakkında, koçun da danışanı hakkında bilgi edinmesi için fırsat yaratılır. Toplantı gündemi aşağıdaki haliyle detaylandırılmıştır;
 • Birey ve kurum açısından koçun uyumluluğu ve tarzı
 • Koçun özgeçmişi
 • Koçun yaklaşımı, değerleri ve çalışma şekli
 • Güven ilişkisinin kurulması
 • Danışanın işe yönelik istek ve ihtiyaçlarının anlaşılması
 • Koç ve danışanın başarılı olacağı bir anlaşmanın yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi
 • Koçluk ilişkisinin yöntem ve araçlarının konuşulması. Danışanı desteklemek amaçlı koçluk müdahalelerinin danışana açıklanması
 • Danışanın gelişim alanları, güçlü yönleri, kendini ifade ediş biçiminin ve deneyimlerinin açığa çıkarılması
 • Kilit hedeflerin, odak konularının ve alanlarının belirlenmesi
 • Koçluk sürecinde başarının nasıl ölçüleceğini netleştirmek
 • Koçluk çalışması sonuçlarının nasıl gözden geçirileceğine yönelik süreç üzerinde anlaşma
 • Kurumun gereksinimi olan raporlama gerekliliklerinin sürece dahil edilmesi
 • İlgili raporlamanın nasıl sağlanacağı ve sunulacağı üzerinde anlaşma
 • Hangi kurum araçları ve belgeleriyle çalışılacağının netleştirilmesi
 • Birebir koçluk seanslarının programlanması
 • Telefon ile yapılacak koçluğun programlanması
 • İhtiyaç anında ulaşılabilirlik
 • Seans sürelerinin ve şeklinin belirlenmesi (yüz yüze, telefon, video konferans)
 • İlişki ve süreç hakkında değerlendirme
 • Program hedefleri hakkında değerlendirme
 • Yeni hedefler ve hedeflerin sürdürülmesi hakkında değerlendirme
 • Üst yönetim ve sponsora ilerlemenin nasıl iletilmesi isteniyor?
 • Ne tür bir raporlama ihtiyacı var?
 • Danışan nasıl desteklenir?
212 Derece Koçluk Akademi’si olarak raporlamanın danışan tarafından yapılmasını önermekteyiz. Kurumunuzun bunu kabul etmesi halinde bizler de bu sürece tam olarak destek veriyor olacağız. Raporlamanın danışan tarafından yapılması, kişinin daha fazla sorumluluk alarak kuruma ve sürece olan aidiyet duygusunu arttırır. Koçluk ilişkisi tarafından bakıldığında ise bu süreç hem kişinin hem de kurumun sağlıklı bir şekilde koçluk ilişkisi içerisinde kalmasını sağlamaktadır.

İlgili çalışma, koçluğun belirli bir noktada sona ermesi veya yenileme süreci için bir süre boyunca sözleşmeye bağlanması ile tamamlanır. Bilgi ve deneyimlerimiz doğrultusunda; bir yöneticinin koçluk gelişim programının 12 ile 16 seans üzerinden tamamlanması faydalı olmaktadır.

KATILIMCI